Zaposleni

 • Mag. Katja Kraškovic

  Mag. Katja Kraškovic  Predsednica uprave / direktorica Fakultete za podjetništvo / prodekanja za gospodarsko dejavnost

  Phone: 01 5881 307  Email: tajnistvo@gea-college.si

 • Prof. dr. Marjana Merkač Skok

  Prof. dr. Marjana Merkač Skok  Dekanja Fakultete za podjetništvo

  Phone: 01 5881 307  Email: marjana.merkac@gea-college.si

 • Mag. Nataša Makovec

  Mag. Nataša Makovec  Direktorica in ravnateljica Centra višjih šol

  Phone: 01 5881 305  Email: natasa.makovec@gea-college.si

 • Nataša Urbanija

  Nataša Urbanija  Tajništvo

  Phone: 01 5881 307  Email: natasa.urbanija@gea-college.si

 • Barbara Podlogar

  Barbara Podlogar  Vodja prodaje

  Phone: 01 5881 387  Email: barbara.podlogar@gea-college.si

 • Rok Koželj

  Rok Koželj  Direktor marketinga

  Phone: 01 5881 369  Email: rok.kozelj@gea-college.si

 • Romana Možina

  Romana Možina  Marketing

  Phone: 01 5881 372  Email: romana.mozina@gea-college.si

 • Vesna U. Krulej

  Vesna U. Krulej  v.d. tajnik Fakultete za podjetništvo / Študentska pisarna

  Phone: 01 5881 334  Email: Vesna.Krulej@gea-college.si

 • Urška Pahor Ulčar

  Urška Pahor Ulčar  Mednarodna pisarna in Karierni center

  Phone: 01 5881 327  Email: urska.pahor-ulcar@gea-college.si

 • Mateja Pirc Vrban

  Mateja Pirc Vrban  Svetovalka v prodaji in v postopku NPK

  Phone: 01 5881 325  Email: mateja.pirc@gea-college.si

 • Tanja Moračanin

  Tanja Moračanin  Svetovalka v prodaji

  Phone: 01 5881 311  Email: tanja.moracanin@gea-college.si

 • Meta Pavlovič

  Meta Pavlovič  Svetovalka v študentski pisarni

  Phone: 01 5881 339  Email: meta.pavlovic@gea-college.si

 • Mag. Majda Gartner

  Mag. Majda Gartner  Svetovalka v študentski pisarni/koordinator projektov

  Phone: 01 5881 309  Email: majda.gartner@gea-college.si

 • Neža Jurčevič

  Neža Jurčevič  Svetovalka v študentski pisarni

  Phone: 01 5881 349  Email: neza.jurcevic@gea-college.si

 • Nina Kastelic

  Nina Kastelic  Svetovalka v študentski pisarni

  Phone: 01 5881 317  Email: nina.kastelic@gea-college.si

 • Melita Ažman

  Melita Ažman  Računovodstvo

  Phone: 01 5881 343  Email: melita.azman@gea-college.si

 • Doc. dr. Marina Letonja

  Doc. dr. Marina Letonja  Prodekanja za mednarodno sodelovanje

  Phone: 01 5881 300  Email: marina.letonja@gea-college.si

 • Prof. dr. Ajda Fošner

  Prof. dr. Ajda Fošner  Direktorica raziskovalnega inštituta

  Phone: 01 5881 300  Email: ajda.fosner@gea-college.si

 • Doc. dr. Mitja Jeraj

  Doc. dr. Mitja Jeraj  

  Phone: 01 5881 300  Email: mitja.jeraj@gea-college.si

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial