Cenik

Program Digitalni marketing

Cenik 2017/2018

Dodiplomski izredni študij digitalnega marketinga – Klasični študij

Cena
Vpisnina za en letnik 255,00 €
Šolnina za 1. letnik 3.690,00 €
Šolnina za 2. letnik 3.690,00 €
Šolnina za 3. letnik 3.690,00 €
Popusti
Plačilni pogoji

Investicija v znanje vkljucuje

 

 

 Ostale storitve za študente za študijsko leto 2017/18

Diplomska naloga / Diplomski izpit (za vpis v 2017/2018)* 525,00 €
Absolventski staž 255,00 €
Ponovni vpis 255,00 €
Evidenčni vpis (za študente, ki so že v celoti plačali stroške letnika in za več kot eno leto prekinili študij) 255,00 €
Četrto  opravljanje izpita 160,00 €
Komisijski izpit 210,00 €
Prijava k posameznemu izpitu pri evidenčnem vpisu 160,00 €
Izredni izpitni rok 160,00 €
Ponovno poslušanje predmeta (vključen en pristop k izpitu**) – vrednost ene kreditne točke 46,00 €
Diferencialni predmet z izpitom za dodiplomski študij – vrednost ene kreditne točke 46,00 €
Diplomsko delo ali diplomski izpit (ob prijavi teme plačajo izredni študentje, ki niso plačali diplomskega dela ali diplomskega izpita v okviru 3. letnika) 650,00 €
Ponovno opravljanje diplomskega izpita ali sprememba načina opravljanja postopka diplomiranja po že pričetem prvotno izbranem postopku (menjava diplome za diplomski izpit ali obratno) 650,00 €
Cena drugega in vsakega nadaljnjega tehničnega pregleda dipl. ali mag. dela 70,00 €
Šesti ali vsak nadaljnji pregled mentorja pri dipl. ali mag. delu 150,00 €
Prošnje, vloge za izdajo sklepov (Komisija za študentske in študijske zadeve, Komisija za priznavanje znaj in spretnosti, Komisija za podiplomske zadeve, dekan) 65,00 €
Vloga za priznavanje znanj in spretnosti 65,00 €
Potrdilo o vpisu (4 izvodi ob vpisu brezplačno) 7,00 €
Potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni 7,00 €
Potrdilo o opravljenih izpitih  in povprečni oceni v angleškem jeziku 16,00 €
Potrdilo o študijskem programu 55,00 €
Dvojnik študentske izkaznice 8,00 €
Dvojnik diplomske listine 160,00 €
Dvojnik priloge k diplomi 160,00 €
Letni prispevek za študentski svet FP (obvezen za redne študente) 15,00 €

Opombe

* Stroški Diplomske naloge / Diplomskega izpita se poravnajo v 3. letniku.

**  Velja le za tekoče študijsko leto (se ne prenaša v naslednje študijsko leto).

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial