Razpis in način prijave

Program Digitalni marketing

Prijava in vpisni postopki

 VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE DIGITALNI MARKETING

 

TRAJANJE ŠTUDIJA: študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.


PRIDOBLJEN NAZIV: diplomant/ka digitalnega marketinga (VS).


KRAJ IZVAJANJA PROGRAMA: študij izvajamo v Ljubljani.


NAČIN IN OBLIKA ŠTUDIJAIzredni (klasični študij ali kombiniran e-študij)


PRIJAVNI ROKI

1. prijavni rok: od 6. februarja do 3. marca 2017. Prijavo morate oddati preko državnega spletnega portala eVŠ

evs_prijava


POGOJI ZA VPIS: opravljena poklicna ali splošna matura ali opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu. Možen bo tudi vpis neposredno v 2. ali 3. letnik.

 V 1. letnik dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Digitalni marketing se lahko vpiše:

  • kdor je opravil maturo,
  • kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu,
  • kdor je pred 01.06.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program,
  • pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

Senat fakultete oziroma pristojna komisija lahko na podlagi vloge in predloženih dokazil določi kandidatu individualni predmetnik študijskega programa z obsegom kreditnih točk za dokončane študija, pri čemer se upošteva predhodno opravljena izobraževanja in pridobljena znanja, splošno in predmetno specifične kompetence študijskega programa in predmetnik študijskega programa.

Vpisna mesta:

Digitalni marketing – visokošolski strokovni program Izredni
Ljubljana 100

Izredni študij v prvem letniku se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 20 študentov.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial