Predmetnik in visokošolski učitelji

Program Upravljanje s tveganji in korporativna varnost


Več informacij o programu v angleškem jeziku objavimo v kratkem


Predmetnik in visokošolski učitelji

Predmet ECTS
1. letnik
Upravljanje s tveganji v podjetju 8
Geostrateški in poslovni vidiki varnostnih tveganj v mednarodnem poslovnem okolju 8
Informacijska družba in dileme varovanja osebnih podatkov 7
Finance in upravljanje tveganj v finančnem sektorju 7
Ekonomika obvladovanja tveganj v poslovnem okolju 9
Varnostni standardi in kakovost v poslovnih procesih 9
Raziskovalna metodologija 7
Izbirni predmet 1 5
 
2. letnik
 Uporaba orodij za upravljanje s tveganji 8
 Informacijska forenzika 8
 Načrtovanje in razvoj korporativne varnosti 9
 Izbirni predmet 2 5
 Izbirni predmet 3 5
 Študijski praktikum 5
Magistrsko delo 20
   
 
Izbirni predmeti
Cena kot instrument trženja 5
Upravljanje izboljšav s pomočjo teorije omejitev 5
Upravljanje s kadri in tveganja 5
Okoljski vidiki korporativne varnosti 5
Business inteligence in varovanje poslovnih informacij 5
Informacijska varnost in neprekinjeno poslovanje 5
Pogajanja in prepričevanje 5
Poslovno okolje in poslovna etika 5
Projektni management 5
Vodenje rastočega podjetja 5
Priložnosti informacijske družbe in tehnologije (orodja in poslovni modeli) 5
   
   

Upravljanje s tveganji in korporativna varnost

Osebni Kontakt:

Tanja Milardović

Telefon: 01 5881 317

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial