Nacionalna poklicna kvalifikacija

NPK

usposabljanje in izpit

nepremičninski zastopnik

ZA VAS SMO PRENOVILI STRAN.

Prosimo vas, da za dodatne informacije, termine izvedbe in prijavo  kliknete na NOVO SPLETNO STRAN

 

Kontaktna oseba: Tanja Moračanin – Svetovalka v prodaji in v postopku NPK
E-pošta: tanja.moracanin@gea-college.si
Telefon 01 / 5881 311

 

ARHIV (spodnji tekst)

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK)

Pridobitev licence za opravljanje strokovnih poklicev. Usposabljanje in opravljanje izpitov.


Kaj je NPK

Nacionalna poklicna kvalifikacija je delovna poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.


Zakaj NPK

V današnjem času, ko šolska izobrazba in spričevalo ali diplomska listina že skoraj pregovorno ne pomenijo več nujno tudi dokazila o poklicni usposobljenosti posameznika in ko se na trgu skoraj dnevno pojavljajo potrebe po novih znanjih, novih izkušnjah in novih poklicih, je  NPK  lahko priložnost za vsakega posameznika in zaposlene v podjetjih, da  postanejo bolje usposobljeni in konkurenčnejši na na domačih in mednarodnih trgi. NPK sodi med bolj iskana izobraževanja za odrasle s katerimi posameznik pridobijo uporabna znanja.


Usposabljanja pred izpitom NPK

Na GEA Collegu že več let uspešno izvajamo NPK usposabljanje za nepremičninksega  posrednika in dopolnilno usposabljanje za nepremičninskega posrednika in omogočamo opravljanje izpita pri katerem imajo naši tečajniki odlične rezultate.


Primerjava med certifikatom NPK in šolskim spričevalom

  • Z NPK posamezniki izkazujejo poklicno usposobljenost za določen poklic na določeni ravni zahtevnosti del, ne dobijo pa stopnje izobrazbe.
  • Pri nekaterih NPK je določena stopnja ali smer izobrazbe že predpogoj za pridobitev NPK.
  • V nekaterih primerih lahko posameznik pridobi tudi NPK na višji ravni zahtevnosti del od posameznikove dosežene stopnje izobrazbe.

 

Osebni Kontakt:

Kontaktna oseba:
Tanja Moračanin - Svetovalka v prodaji in v postopku NPK

E-pošta:
01 / 5881 311

Telefon: tanja.moracanin@gea-college.si

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial