Nepremičninski posrednik

Nepremičninski posrednik

Priprave in izpit za NPK nepremičninski posrednik

 18. april 2017

 

Če želite biti resnično dobro pripravljeni na izpit za licenco, se pridružite našim skupinam, ki imajo na strokovnem izpitu izjemne uspehe!


Prijavite se in izkoristite popust za zgodnjo prijavo!


 

Če se želite poklicno ukvarjati s posredovanjem in prodajo nepremičnin morate pridobiti licenco za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami, ki jo zahteva Ministrstvo za okolje in prostor.

S kakovostnimi pripravami na izpit si povečate možnost za uspešno opravljanje izpita!


Potek priprav in termini izpita

 

Priprave potekajo mesec dni in pol, skupno se izvede 11 srečanj. To je optimalno obdobje za spoznavanje vsebin in dobro pripravo na izpit.

Predavanja potekajo dvakrat tedensko (ob ponedeljkih in četrtkih) med 16.30 in 20.00 uro. Prvo predavanje bo 18. aprila 2017.

 

Izpit za pridobitev NPK Posrednik/Posrednica za nepremičnine se izvaja:

  • 4. april 2017 (zadnji rok za prijavo je 10.3.2017)


Program, predmetnik in predavatelji

 

Program priprav je sestavljen iz 11 predmetov, ki si smiselno sledijo ter navezujejo. Predavanja združujejo teoretska in praktična znanja. Predavanja so organizirana za majhne skupine kar omogoča boljše timsko delo in bolj oseben pristop predavatelja.

 

Predavatelji so specialisti, uspešni podjetniki, managerji in svetovalci z realnimi praktičnimi izkušnjami. Način podajanja znanja temelji na njihovih strokovnih in poslovnih izkušnjah. Tematiko znajo približati vsakemu udeležencu.

 

Predmetnik

 


Pogoji za prijavo

 

Vstopni pogoji za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) nepremičninski posrednik/posrednica:

  • ima zaključeno najmanj višjo strokovno izobrazbo (6. raven izobrazbe),
  • srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju posredovanja nepremičnin pred 24. 5. 2003 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor ali
  • srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji nepremičnin investitorja pred 24. 5. 2006  in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor.

Prijava in cena

 

Cena priprav: 730 EUR + DDV (890,60 EUR z DDV-jem).

Cena izpita: 170 EUR.

V ceno so vključena vsa predavanja, okrepčilo med odmori in interno gradivo za priprave na izpit.


 Ne spreglejte ugodnosti!

  • Za vse prijave, ki jih bomo prejeli do 16. marca 2017, vam nudimo 10% popust.

 

  • Kotizacijo je možno poravnati v dveh obrokih. V primeru vključitve več kandidatov iz istega podjetja, vam na vsakega nadaljnjega udeleženca priznamo 10% popust.


Način plačila

 

Prosimo vas, da kotizacijo nakažete na poslovni račun oprt pri NLB d.d.:

GEA College d.d., poslovno izobraževanje, Ljubljana

številka računa: 02924-0012916611

sklic na številko:  600112 – _______ (vaša davčna številka)

Plačilo mora biti izvedeno najkasneje pet dni pred pričetkom izobraževanja. Račun vam bomo poslali naknadno na naslov, ki ga boste navedli na prijavnici. Prosimo vas, da upoštevate pogoje poslovanja glede odjav.


 

Kontaktna oseba: Mateja Pirc Vrban – Svetovalka v prodaji in v postopku NPK
E-pošta: mateja.pirc@gea-college.si
Telefon 01 / 5881 325

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial