Nacionalno poročilo GUESSS Slovenija

01. 02. 2017

Slovenski študenti v primerjavi z mladimi z vsega sveta podjetniško manj motivirani

Objavljamo zaključek mednarodne raziskave GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey) v Sloveniji.

GUESSS je mednarodna raziskava, katere pobudnik in koordinator je   Swiss Institute for Small Business and Entrepreneurship na Univerzi St. Gallen (KMU-HSG).

Glavni namen raziskave je ugotoviti podjetniški namen in aktivnost študentov na dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih študijskih programih, iz česar je mogoče sklepati na podjetniško prihodnost nacionalnega gospodarstva.  Raziskava poteka vsaki dve leti.

V aktualni raziskavi GUESSS je sodelovalo kar 202.277 študentov po vsem svetu, relevantnih odgovorov, ki so primerni za nadaljnjo analizo pa je bilo 122.509.

V letu 2013, ko se je raziskavi pridružila Slovenija in s tem GEA College – Fakulteta za podjetništvo kot raziskovalna inštitucija. Raziskava je v Sloveniji potekala od sredine aprila 2016 do konca meseca julija 2016. Potencialni anketiranci so bili vsi študenti na področju Republike Slovenije. Institucije, kjer smo izvajali raziskavo, so bile javne univerze in zasebne fakultete ter ostali zavodi, ki so v zasebni lasti.

Analiza rezultatov na področju slovenskega vzorca kaže, da je pri nas fakultativno okolje relativno bolj spodbudno (v vseh pogledih) za podjetniško razmišljanje in udejstvovanje, medtem ko so slovenski študentje v primerjavi z GUESSS povprečjem podpovprečno podjetniško motivirani. Razloge za to stanje bi lahko iskali pri situaciji v slovenski državi in možnostih, ki jih omogoča slovenska realnost (mladi v Sloveniji živijo pri starših rekordno dolgo zaradi določenih razlogov, od katerih je smiselno izpostaviti relativno nizek standard ter trend problematike slovenskega trga delovne sile oziroma razširjenost prekarnih oblik zaposlitve med mladimi).

 

Oglejte si celotno Nacionalno poročilo GUESSS Slovenija

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial