Fundacija UPI

Fundacija UPI

Štipendije

Tradition

Predstavitev

Fundacija UPI je bila ustanovljena 12. maja 1996, z ustanovnim aktom Ustanove za razvoj podjetniškega izobraževanja UPI, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 156.
Fundacija je nastala kot civilna iniciativa 34 ustanoviteljev. Ustanovitelji so jo zasnovali v prepričanju, da je hitrejši preskok v družbo inovativnosti mogoč le, če čim širšemu krogu študentov ponudijo možnost pridobivanja znanj s področja podjetništva in ustvarjalnosti v okviru dodiplomskih in podiplomskih oblik izobraževanja.
GEA College – Fakulteta za podjetništvo se je kot prva podjetniška šola v tem delu Evrope zavezala, da bo fundacijo finančno podpirala in ji zagotavljala tehnično podporo za delovanje.

Program

V prihodnosti bodo naše aktivnosti usmerjene v:

  • privabljanje javnih in zasebnih virov za potrebe uresničevanja ciljev Fundacije UPI,
  • nadaljevanje razvoja štipendiranja in posojil za mlade in odrasle v Sloveniji in v tujini,
  • identifikacijo in povezovanje z zanimivimi podjetniškimi in inovacijskimi projekti med mladimi; od forumov, podjetniškega inkubatorja, projektov Združenja podjetnih študentov – AES, SIFE ipd.,
  • spodbujanje inovativnega raziskovalno-razvojnega dela mladih v povezavi z gospodarstvom s pomočjo Inštituta za R&R v okviru izobraževalnega sistema GEA College.

Osebna izkaznica

Naziv: Fundacija za razvoj podjetniškega izobraževanja UPI

Skrajšan naziv: Fundacija UPI

Sedež: Dunajska 156, 1000 Ljubljana

Davčna številka: 18223141 (ni zavezanec za DDV)

Matična številka: 5982600

Dejavnost: 91.330 – dejavnost drugih organizacij

Poslovni račun: 02011-0017454291

Osebni Kontakt:

Nataša Urbanija

Kontaktna oseba:
Nataša Urbanija

E-pošta:
natasa.urbanija@gea-college.si

Telefon: +386 1 5881 300

Faks: +386 1 5881 333

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial