Podjetniška akademija

PREDAVATELJI

Hitra šola vodenja samega sebe in drugih – mag. Aleš Vičič

športni psiholog, se že več kot 17 let profesionalno ukvarja s psihološko pripravo športnikov, zadnja leta pa sodeluje tudi v poslovnem okolju. Od nekdaj je njegov glavni cilj, da športniki in drugi, psihološko napredujejo in s tem vrhunsko funkcionirajo v svojem športu ali na svojem področju. S pomočjo psiholoških znanj želi poslušalcem pomagati do optimuma psihološke pripravljenosti, do razumevanja sebe in drugih in do novih psiholoških veščin. Vse to pa njegovi klienti s pridom uporabljajo in dosegajo visoke cilje in vrhunske rezultate. Njegova znanja so dobili že mnogi slovenski vrhunski športniki, udeleženci olimpijad, svetovnih in evropskih prvenstev, člani klubov evropskega nivoja, trenerji, poslovneži pa tudi študentje in dijaki v športnih oddelkih šol.

Hitra šola financ I  – Janja Jereb

Janja Jereb dipl.ekon. je direktorica podjetja Računovodska hiša Jereb. Z računovodstvom, davki in poslovnim svetovanjem se aktivno ukvarja že petindvajset let. Po zaključku Davčne šole na Davčnem inštitutu v Mariboru se je specializirala za davčno svetovanje.

Dolgoletne izkušnje ima iz področja vodenja poslovnih knjig za podjetja, samostojne podjetnike, zavode, društva in zbornice.

Je predavateljice višje šole za predmete Davki, Stroškovno računovodstvo in Insolvenčni postopki. Redno predava na seminarjih in usposabljanjih s področja davkov in računovodstva in je avtorica številnih člankov z davčno vsebino .

Aktivno sodeluje v zaposlitvenih programih Mentorstvo za mlade, Usposabljanje na delovnem mestu, ki jih izvajata Zavod RS za zaposlovanje in Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije.

Hitra šola financ II  – mag. Nataša Pustotnik

je magistrica znanosti na področju podjetništva, univerzitetna diplomirana ekonomistka, certificirana poslovodna računovodkinja in podjetniška svetovalka. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega podjetja Palma in drugi d.n.o., v okviru katerega izvaja tudi računovodske storitve za podjetnike, podjetja, društva in zasebne zavode. Pri svojem delu se srečuje tudi s podjetniki, ki potrebujejo svetovanje pri zagonu svoje dejavnosti in v fazi rasti svojega podjetja. Predava pri predmetu Računovodstvo na GEA College – Fakulteti za podjetništvo,  teme s področja stroškovnega in poslovodnega računovodstva na Visoki šoli za računovodstvo, na višji šoli pa poleg ostalega tudi predmet Analiza bilanc z revizijo.

Hitra šola inovativnosti in kreativnosti – dr. Andrej Pompe

je direktor izobraževalne ustanove BrandBusinessSchool,  predavatelj na Fakulteti za podjetništvo (GEA College) in kreativni direktor ter marketinški strateg v agenciji Formitas. Je avtor večih knjig: ustvarjalnost in inovativnost v podjetništvu, Znamka mesta, Upravljanje tržnih znamk v 21. stoletju.  Pisec strokovnih in poljudnih člankov za Marketing Magazin, Podjetnik, Prepletanja, Večer, Dnevnik, Delo, FT, Finance in izkušenj ter, za poslušalce vedno, zanimiv predavatelj.

Hitra šola komunikacije in upravljanja s konflikti – Barbara Podlogar

je avtorica in predavateljica. Po izobrazbi je dipl. soc. del., nadaljuje z magistrskem študijem na Fakulteti za družbene vede (Strateško tržno komuniciranje). Njeno delo je od nekdaj povezano z ljudmi (mentorstvo, svetovanje, vodenje projektov in vodenje ljudi). Že 15 let dela v gospodarstvu, v prodaji. Dodatna znanja na temo vodenja, motiviranja, komuniciranja in čustvene inteligence je pridobila skozi  prakso in dodatna izpopolnjevanja. Je mojster NLP (Nevro lingvistično programiranje, INLPCA), certificirana trenerka za  Vedenjski profil (Persolog) in učiteljica meditacije (Mindfulness meditation, University of Holistic Theology, Florida).

Hitra šola kadrovanja – mag. Sergeja Planko

je vrhunska predavateljica. Njeno profesionalno polje se nanaša na izvajanje usposabljanj in svetovanj na področju upravljanja s človeški viri v podjetju. Kot svetovalka in predavateljica je sodelovala pri uvajanju številnih projektov v mnogih slovenskih organizacijah. Med njene glavne strokovne usposobljenosti sodijo področja: razvoja kadrov, vzpostavitev sistemov komuniciranja, spremljanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih (projekt SIOK), vodenje strateških delavnic za področje HR, vzpostavitev sistemov razvoja vodenja, upravljanje z znanjem, oblikovanje uspešnih timov. Je avtorica številnih strokovnih člankov ter predavateljica na seminarjih in strokovnih konferencah na temo poslovnega komuniciranja, vodenja, time managementa, upravljanja z znanjem, timskega dela.

Hitra šola prodaje in pogajanj – Lovro Peterlin

je direktor podjetja Linea Directa (del Studia Moderna).  Leta 2013 je dobil nagrado Mladi manager, kar  je dodatna potrditev o odličnosti njegovega dela. Poleg vodenja podjetja z več kot 120 zaposlenimi je Lovro tudi predsednik Združenja za direktni marketing, pobudnik ustanovitve Sekcije za direktni marketing v okviru Društva za marketing Slovenije, član upravnega odbora Društva za marketing Slovenije ter priznani svetovalec, mentor in predavatelj s področja prodaje in marketinga.

Time management – Meta Grošelj

je mednarodno licencirana trenerka večjih skupin (Stonebow), licencirana trenerka timskega sodelovanja, komunikacije in medosebnih odnosov (SDI certification) in certificiran praktik javnega nastopanja (World Class Speaker, UK). Je avtorica številnih blogov, pisateljica in izkušena predavateljica. Kot vodja projektov je sodelovala z velikimi slovenskimi korporacijami Upravljanje s časom ali veščine uspešnih ljudi so njena strast že 15 let in je prva specializirana strokovnjakinja v Sloveniji, ki te veščine povezuje z upravljanjem z energijo, upravljanjem s srečo in veščinami internega marketinga.

Digitalni marketing  – mag. Mitja Košak

je direktor podjetja Solos d.o.o., ki je na trgu prisotno že 25 let. Njegova predavanja so zaradi bogate prakse obarvana s praktičnim vidikom.  Sodeloval je  z največjimi podjetji, pa tudi start-upi, skozi delo in izkušnje, je razvil svojevrsten splet vsebin, ki je ključen za uspeh na internetu. Poleg formalnega izobraževanja svoja znanja nenehno nadgrajuje. Dobljeni certifikati: Inbound Certificate, HubSpot (2/2015, 4/2016); Manager za Internet, Akademija Netfork (2011)…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial