Štipendije

Prosto mesto: Srbija - štipendije 2017/18 (objava 24.3.2017)
Opis dela: Spoštovani,

Obveščamo vas, da so odprte prijave na bilateralne štipendije: Štipendije Republike Srbije za študijsko leto 2017/18.

Na voljo je osemnajst (18) mesečnih štipendij za študijsko in znanstvenoraziskovalno izpopolnjevanje na visokošolskih ustanovah oziroma na znanstvenoraziskovalnih inštitutih v Srbiji v posamičnem trajanju 3–6 mesecev za kandidate do starosti 26 let.

Prijava mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami, in sicer 1 original in 1 fotokopijo celotne prijave.

Popolne vloge morajo prispeti na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v zaprti ovojnici s pripisom "Štipendije Srbije 2017/18" najkasneje do 16. maja 2017:

MIZŠ
"Štipendije Srbije 2017/18"
Masarykova 16
1000 Ljubljana

Dokončen izbor kandidatov je v pristojnosti Srbije.

Lep pozdrav!
Več o zaposlitvi: Priponka
Prosto mesto: Financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (218. JR)
Opis dela: Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje študijskih oziroma znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolskih zavode v Republiki Sloveniji, pri slovenskih profesorjih, ki delujejo na akreditiranih ustanovah v tujini.

Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3 do največ 10 tedenskega študijskega ali znanstvenega obiska študentov v tujini v obdobju od 1. 1. 2016 do vključno 30. 9. 2017.

Upravičeni prijavitelji;
Vlagatelji so posamezniki (študenti), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- bo izvedel obisk v neprekinjenem trajanju od 3 do 10 tednov z začetkom v koledarskem letu 2016 vendar najkasneje do 30. 9. 2017 pri katerem od slovenskih profesorjev in na izobraževalni ustanovi, navedenih na seznamu slovenskih profesorjev oziroma pri slovenskih profesorjih, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na ta seznam kot določa 3. točka tega javnega razpisa in bo predložil tudi vso zahtevano dokumentacijo za uvrstitev slovenskega profesorja na ta seznam;
- bo celoten čas trajanja obiska vpisan na dodiplomski, magistrski ali doktorski študij na javno veljavnem visokošolskem zavodu v RS,
- aktivnosti, opravljene v okviru obiska, mu bo visokošolski zavod, na katerega je v RS vpisan, vrednotil kot del obveznosti izobraževalnega programa,
- za ta obisk ni upravičen do sredstev iz drugih virov v RS ali v tujini,
- mu še niso bila dodeljena sredstva po tem javnem razpisu.

Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska, in sicer:
- za stroške nastanitve, prehrane in druge neposredne stroške v času obiska in
- za potne stroške od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk.

Način oddaje prijav: Prijave naj bodo predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v zaprti kuverti s pripisom »za 218. javni razpis«.

Več informacij: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/financiranje-studijskega-oziroma-znanstvenega-obiska-studentov-v-tujini-218-javni-razpis/
Prosto mesto: Štipendije francoske vlade za študij v Franciji (objava 16.2.2017)
Opis dela: Francoski inštitut v Sloveniji ponuja:

• Štipendije za študij na stopnjah Master 1 ali Master 2:

 9 mesecev (oktober 2017 - junij 2018) => 615 € / mesec.

 Oprostitev plačila stroškov vpisa in stroškov za socialno varstvo.

 Olajšan sprejem v študentski dom.

• Štipendije za kratka raziskovalna bivanja za doktorske študente:

 1 – 3 mesece (v letu 2017) => 615 € / mesec.

 Oprostitev plačila stroškov za socialno varstvo.

 Olajšan sprejem v študentski dom.


Rok za oddajo vlog: 28. april 2017

Več informacij najdete v priponki in na http://www.institutfrance.si/stipendije-za-studij.html
Podjetje / Ustanova: Francoski inštitut v Sloveniji
Kontakt: pierre.barthelemy@institutfrance.si
Več o zaposlitvi: Priponka
Prosto mesto: Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2016 (228. JR)
Opis dela: Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo dijaki ali študentje, ki odhajajo na študijski obisk v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske od 1. 10. 2016 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2017.

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 9. 2017

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujino za namen:
• izobraževanja ali
• praktičnega usposabljanja.

Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov v obdobju od 1. 10. 2016 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2017. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska.

Posamezen vlagatelj lahko po tem razpisu pridobi sredstva za največ en študijski obisk. Do sredstev po tem razpisu ni upravičen vlagatelj, ki je bil več kot enkrat upravičen do štipendije za študijske obiske po kateremkoli razpisu sklada iz preteklih let.

Višina štipendije: Štipendija je sestavljena iz osnovne štipendije in štipendije za potne stroške.

Osnovna štipendija se dodeli v višini največ 70 EUR za vsak dopolnjeni teden študijskega obiska, v katerem upravičenec opravlja obveznosti, ki bodo predmet priznavanja po vrnitvi, vendar v skupni višini največ 1.750 EUR za obisk, ki traja 25 tednov ali dlje.

Štipendija za potne stroške med Slovenijo in državo študijskega obiska se dodeli v višini 500,00 EUR. Če vlagatelj odhaja na študijski obisk v državo članico Evropske unije, Liechtenstein, Norveško, Švico, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro, Kosovo, Makedonijo, Albanijo, Turčijo ali če ima potne stroške krite delno ali v celoti, do štipendije za potne stroške ni upravičen.

Način oddaje prijav: Prijave naj bodo predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v zaprti kuverti s pripisom »za 228. javni razpis«.

Več informacij: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-dijakov-in-studentov-v-tujini-za-leto-2016-228-jr/
Prosto mesto: Vlada INDIJE - "Indian Council for Cultural Relations" - nudi eno štipendijo 2017/18 (objava 4.1.2017)
Opis dela: "Vlada INDIJE - "Indian Council for Cultural Relations" - nudi eno štipendijo za 2017/18

Vse informacije in prijavni obrazci so v priponki ter na spletni strani www.iccr.gov.in

Rok za prijavo poteče 23. januarja 2017.

Kopijo vloge morate posredovati tudi na Veleposlaništvo Indije, Železna cesta 16, 1000 Ljubljana, e-mail: hoc.ljubljana@mea.gov.in
Več o zaposlitvi: Priponka
Prosto mesto: Štipendije za študij na Central European University na Madžarskem, objava 22.11.2016
Opis dela: Iz Open Society Foundation obveščajo, da so odprte prijave za štipendije za magistrski in doktorski študij na Central European University v Budimpešti na Madžarskem. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate preko spletne strani www.opensocietyfoundations.org.
Rok prijave: 1. februar 2017.
Podjetje / Ustanova: Central European University v Budimpešti na Madžarskem
Kontakt: www.opensocietyfoundations.org
Prosto mesto: Švica, ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 ( za raziskovalce in učitelje), objava 22.8.2016
Opis dela: Švicarska vlada razpisuje štipendije za študijsko leto 2017-18 za:
• področja umetnosti
• doktorski in podoktorski študij
• za raziskovalce

Več na: www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng
Zainteresirani kandidati morajo pred prijavo kontaktirati Veleposlaništvo Švice v Ljubljani: lju.vertretung@eda.admin.ch

Prijavni rok: od 3. 9. 2016 – 30. 11. 2016
Kontakt: www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng in lju.vertretung@eda.admin.ch
Prosto mesto: Na osnovi bilateralnega sporazuma Vlada Mehike razpisuje 2 štipendiji za slovenske državljane za leto 2017.
Opis dela: Na osnovi bilateralnega sporazuma Vlada Mehike razpisuje 2 štipendiji za slovenske državljane za leto 2017.

Vse informacije o štipendijah ter prijavni obrazci so na spletni strani:

http://www.amexcid.gob.mx/index.php/becas-extranjeros

Prijave je potrebno poslati na Veleposlaništvo Mehike na Dunaju:

Embassy of Mexico
Renngasse 5/1
AT - 1010 VIENNA

ROK prijave poteče 28. septembra 2016
Prosto mesto: Become A Social Entrepreneur With The Global Social Venture Competition! Application Deadline: December 11th, 2015.
Opis dela: The GSVC is a business plan competition for early-stage (or idea stage) social enterprises and it offers cash prizes, mentorship, training and networking opportunities for top teams.
Please visit gsvc.ku.edu.tr or send an e-mail to gsvc@ku.edu.tr to learn more about the GSVC and the application process.
About GSVC@KU
The Global Social Venture Competition provides aspiring entrepreneurs with mentoring, exposure, and $50,000 in prizes to transform their ideas into businesses that will have positive real world impact. Founded by MBA students at UC Berkeley's Haas School of Business, the GSVC culminates each year with the Global Finals and Conference at Berkeley in April, gathering teams from around the world and Bay Area professionals for a day of learning and networking.
GSVC has evolved into a global network supported by an international community of volunteer judges, mentors and student organizers and a partnership of premier business schools in the Americas, Europe, Asia, and Africa. In 2015, GSVC received 600 entries from nearly 40 countries. Previous years' finalists include Husk Power, Kiva, Revolution Foods, and d.light design. Since its inception in 1999, the GSVC has awarded more than a quarter of a million dollars to emerging social ventures and has introduced early-stage social venture entrepreneurs to the investment community.
Since 2011, Koç University is an outreach partner for the GSVC. For the GSVC 2016, Koç University will collect and evaluate applications from the applicant teams from Turkey, the Balkans and the MENA region. GSVC @ KU will nominate two teams to join the GSVC Regional Semi-Final Round which will take place at London Business School in February, 2016. Moreover, top three teams from the GSVC @ KU round will be awarded total amount of 5000 TL cash prize.
Application Deadline: December 11th, 2015
For more information; gsvc.ku.edu.tr and www.gsvc.org, follow GSVC on https://www.facebook.com/gsvcku
Podjetje / Ustanova: Global Social Venture Competition
Kontakt: gsvc.ku.edu.tr and www.gsvc.org, follow GSVC on https://www.facebook.com/gsvcku
Prosto mesto: Which top international employers are looking for you? Find out now in the Entrypark International Careerbook 2016!
Opis dela: The Entrypark International Careerbook is filled with helpful tips:
- Leading international employers from different industries
- Recruiters insights
- Advice on how to network effectively
- Exclusive interviews with the champions of Blind Applying

More at: http://issuu.com/entryparkab/docs/entrypark-eu-business
Podjetje / Ustanova: Potentialpark & Entrypark part of Potentialpark Group, Stockholm, Sweden
Kontakt: info@entrypark.com
Več o zaposlitvi: Priponka

Osebni Kontakt:

Sporocite nam prosta mesta za prakso

Telefon: +386 1 5881 300

Faks: +386 1 5881 300

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial