Mobilnost osebja

Program mobilnost osebja predavateljem in nepedagoškemu kadru omogoča , da pridobijo mednarodne izkušnje, znanja ter reference.

Udeležba na tovrstni mobilnosti prinese izredno dobrodošle mednarodne izkušnje, s katerimi lahko predavatelji izboljšajo in obogatijo svoj učni proces ali celo razvijejo nove študijske programe in ostalim zaposlenim, da prenesejo dobre prakse iz tujine in s tem še izboljšajo delo na svojem področju.

Pomembno je tudi gostovanje tujih profesorjev na GEA College, ki jih vključimo v naš izobraževalni proces in jim omogočimo, da predavajo našim študentom. 


Kdo se lahko udeleži programa?

ERASMUS+ mobilnosti osebja se lahko udeležijo predavatelji ali nepedagoški kader in se po vrsti delijo na:

  1. mobilnosti osebja z namenom poučevanja na visokošolski instituciji v tujini,
  2. mobilnost osebja z namenom usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«) pri ustrezni organizaciji v tujini.

Čas trajanja programa in financiranje?

Aktivnosti udeležencev lahko trajajo od 2 dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti (dnevom mobilnosti se doda največ 2 dni za povratno pot). Obvezni del mobilnosti učnega osebja je izvedba najmanj 8 ur poučevanja na teden.

Prijava na mobilnost poteka preko razpisov, ki jih Mednarodna pisarna pripravi ob začetku študijskega leta. Za več informacij lahko pišete na urska.pahor-ulcar@gea-college.si

Financiranje mobilnosti izbranih kandidatov: 

Finančna pravila za obe vrsti mobilnosti osebja so enaka. Dotacija je prispevek za potne stroške in stroške bivanja v obdobju poučevanja ali usposabljanja v tujini.

Tabela: Najvišji zneski Erasmus+ dotacije za bivanje glede na državo mobilnosti;

Država prejemnica največ___ EUR/dan za dan mobilnosti (+ največ 2 dni za pot)
SKUPINA A

DANSKA, IRSKA, NIZOZEMSKA, ŠVEDSKA, ZDRUŽENO KRALJESTVO

 

100 EUR

SKUPINA B

AVSTRIJA, BELGIJA, BOLGARIJA, CIPER, ČEŠKA, FINSKA, FRANCIJA, GRČIJA, MADŽARSKA, ISLANDIJA, ITALIJA, LIHTENŠTAJN, LUKSEMBURG, NORVEŠKA, POLJSKA, ROMUNIJA, TURČIJA

 

88 EUR

SKUPINA C

NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA, NEMČIJA, LATVIJA, MALTA, PORTUGALSKA, SLOVAŠKA, ŠPANIJA

 

75 EUR

SKUPINA D

HRVAŠKA, ESTONIJA, LITVA, SLOVENIJA

 

63 EUR

Pri izračunu (najvišje) dotacije za pot se uporabi kalkulator razdalj (zračna linija), ki je dostopen na povezavi: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  Na izračun ne vpliva način prevoza, ki je dejansko uporabljen. Za končni izračun se upošteva dejanski strošek (razviden iz finančne dokumentacije) do višine najvišjega zneska.

 

Tabela: Izračun dotacije za pot glede na oddaljenost gostujoče institucije

Razdalja (po kalkulatorju) Najvišji znesek dotacije za pot
100-499 KM 180 EUR
500-1999 KM 275 EUR
2000-2999 KM 360 EUR
3000-3999 KM 530 EUR
4000-7999 KM 820 EUR
8000 KM 1100 EUR

Več informacij najdete v  Vodniku za prijavitelje, stran 48 in 49.

KORISTNE INFORMACIJE in MEDNARODNI TEDNI NAŠIH PARTNERSKIH INŠTITUCIJ

Določene partnerske inštitucije organizirajo mednarodne tedne in nas o tem tudi obvestijo. Nekaterih se  lahko udeležite z namenom usposabljanja, drugih z namenom predavanj v tujini. Vabimo vas, da pregledate možnosti. V kolikor ste zainteresirani za tovrstno udeležbo, prosim kontaktirajte urska.pahor-ulcar@gea-college.si 

Welcome to Lahti UAS (Finland) International Business Week!, 9. – 12. October 2017
PAMUKKALE UNIVERSITY, 7th International Week, 8 -12 May, 2017
Faculty of Economics and Business of the University of Zaragoza: International Week, 27 - 31 March 2017

Iskanje usposabljanj oziroma organizacij za prenos dobrih praks je z vzpostavitvijo on-line platform precej lažje. Informacije lahko najdete na:

IMOTION Staff weeks and Job Shadowing Opportunities: http://staffmobility.eu/

 

Izkušnje in vtisi pedagoškega in nepedagoškega osebja po mobilnosti v tujini

 

Darja Fišer - mobilnost z namenom predavanj v tujini, IPAC, MBway, Lyon, Francija, junij 2017
Urška Pahor Ulčar - mobilnost z namenom usposabljanja v tujini, ISCEM, Lizbona, Portugalska, junij 2017
doc.dr.Mitja Jeraj - mobilnost z namenom predavanj v tujini, ISCEM, Lizbona, Portugalska, konec maja - junij 2017
mag. Nataša Makovec - mobilnost z namenom usposabljanja v tujini, Unicorn College, Praga, Češka, maj 2017
prof. dr. Ajda Fošner - mobilnost z namenom usposabljanja v tujini, Baltic International Academy, Riga, Latvija, maj 2017
mag. Tea Seliškar Otrin - mobilnost z namenom predavanj v tujini, ISCEM - School of Business Comunication, Lizbona, Portugalska, maj 2017
doc. dr. Marina Letonja - mobilnost z namenom predavanj v tujini, University American College Skopje, Makedonija, marec 2017
prof. dr. Marjana Merkač Skok - mobilnost z namenom predavanj v tujini, University College of Business in Prague (Vysoka skola obchodni v Praze), Češka, marec 2017
dr. Tanja Rihtaršič - mobilnost z namenom predavanj v tujini, Instituto Superior de Comunicaçao Empresarial, Portugalska, oktober/november 2016
dr. Andrej Pompe - mobilnost z namenom predavanj v tujini, Lahti University of Applied Sciences, Faculty of Business and Hospitality Management, Finska, oktober 2016
prof.dr. Marjana Merkač Skok - mobilnost z namenom predavanj v tujini, Univerza v Splitu, Ekonomska fakulteta, Hrvaška, maj 2016
dr. Mitja Jeraj - mobilnost z namenom usposabljanja zaposlenih, Baltic International Academy, Latvija, maj 2016
Urška Pahor Ulčar - mobilnost z namenom usposabljanja zaposlenih, Univerza v Pardubicah, Češka, maj 2016
mag. Dušan Brglez - mobilnost z namenom predavanj v tujini, Pamukkale University, Turčija, maj 2016
Majda Gartner in Maja Zdešar - mobilnost z namenom usposabljanja zaposlenih, University College of Economics, Entrepreneurship and management Nikola Šubić Zrinski, Zagreb, Hrvaška, maj 2016
mag. Vladimir Bukvič - mobilnost z namenom predavanj v tujini, Universita` di Foggia, Italija, april 2016
doc. dr. Aleša Svetic - mobilnost z namenom predavanj v tujini, University of Economics and Innovation in Lublin, Poljska, april 2016
mag. Igor Pavlin - mobilnost z namenom predavanj v tujini, School of Management and Technology, Polytechnic Institute of Santarém, Portugalska, april 2016
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial