Mobilnost osebja

Program mobilnost osebja predavateljem in nepedagoškemu kadru omogoča , da pridobijo mednarodne izkušnje, znanja ter reference.

Udeležba na tovrstni mobilnosti prinese izredno dobrodošle mednarodne izkušnje, s katerimi lahko predavatelji izboljšajo in obogatijo svoj učni proces ali celo razvijejo nove študijske programe in ostalim zaposlenim, da prenesejo dobre prakse iz tujine in s tem še izboljšajo delo na svojem področju.

Pomembno je tudi gostovanje tujih profesorjev na GEA College, ki jih vključimo v naš izobraževalni proces in jim omogočimo, da predavajo našim študentom. 


Kdo se lahko udeleži programa?

ERASMUS+ mobilnosti osebja se lahko udeležijo predavatelji ali nepedagoški kader in se po vrsti delijo na:

  1. mobilnosti osebja z namenom poučevanja na visokošolski instituciji v tujini,
  2. mobilnost osebja z namenom usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«) pri ustrezni organizaciji v tujini.

Čas trajanja programa in financiranje?

Čas trajanja programa:

Aktivnosti udeležencev lahko trajajo od 2 dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti (dnevom mobilnosti se doda največ 2 dni za povratno pot). Obvezni del mobilnosti učnega osebja je izvedba najmanj 8 ur poučevanja na teden.

Prijava na mobilnost poteka preko razpisov, ki jih Mednarodna pisarna pripravi ob začetku študijskega leta. Za več informacij lahko pišete na maja.peharc@gea-college.si

 

Višina ERASMUS dotacij za mobilnost osebja v tujino z namenom poučevanja ali usposabljanja za programsko leto ERASMUS+ 2017:

Finančna pravila za obe vrsti mobilnosti osebja so enaka. Dotacija je sestavljena iz E+ dotacije za pot in E+ dotacije za bivanje v obdobju poučevanja ali usposabljanja v tujini.

Najvišji zneski E+ dotacije za bivanje glede na državo mobilnosti, določeno v okviru zneskov priporočenih s strani Evropske komisije:

Skupina 1: Skupina 2:Skupina 3:Skupina 4:

120 EUR/dan

DANSKA, IRSKA, NIZOZEMSKA, ŠVEDSKA, VELIKA BRITANIJA

105 EUR/dan

BELGIJA, BOLGARIJA, ČEŠKA REPUBLIKA, GRČIJA, FRANCIJA, ITALIJA, CIPER, LUKSEMBURG, MADŽARSKA, AVSTRIJA, POLJSKA, ROMUNIJA, FINSKA, ISLANDIJA, LIHTENŠTAJN,  NORVEŠKA, TURČIJA

90 EUR/dan

NEMČIJA, ŠPANIJA, LATVIJA, MALTA, PORTUGALSKA, SLOVAŠKA, REPUBLIKA MAKEDONIJA

75 EUR/dan

ESTONIJA, HRVAŠKA, LITVA, SLOVENIJA

Najvišji zneski E+ dotacije za pot se izračunava glede na razdaljo med krajem izvora in krajem izvajanja aktivnosti, znesek pa pokriva pot tja in nazaj. Na izračun ne vpliva način prevoza, ki je dejansko uporabljen. Za končni izračun se upošteva dejanski strošek (razviden iz dokazil priloženim k finančni dokumentaciji) do višine najvišjega zneska. Pri izračunu (najvišje) dotacije za pot se uporabi kalkulator razdalj (zračna linija), ki je dostopen na povezavi: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm

Tabela: Izračun dotacije za pot glede na oddaljenost gostujoče institucije

Razdalja (po kalkulatorju) Najvišji znesek dotacije za pot
10-99 KM 20 EUR
100-499 KM 180  EUR
500-1999  KM 275  EUR
2000-2999  KM 360  EUR
3000-3999  KM 530  EUR
4000-7999  KM 820  EUR
8000  KM 1300  EUR

Več informacij glede izračunov:

Vodnik za prijavitelje: http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2016/10/erasmus-plus-programme-guide_en_2017_1.pdf, stran 47)

 


Seznam aktualnih razpisov

Koristne informacije in mednarodni tedni naših partnerskih institucij

Določene partnerske inštitucije organizirajo mednarodne tedne in nas o tem tudi obvestijo. Nekaterih se  lahko udeležite z namenom usposabljanja, drugih z namenom predavanj v tujini. Vabimo vas, da pregledate možnosti. V kolikor ste zainteresirani za tovrstno udeležbo, prosim kontaktirajte maja.peharc@gea-college.si 

the VI IP Santarém International Week, from 4 to 8 June 2018, Santarém,Portugal
International staff week Current Topics in International Business, 8.-11. 10. 2018, Lahti, Finland

Izkušnje in vtisi pedagoškega in nepedagoškega osebja po mobilnosti v tujini

Nataša Makovec, Instituto Politecnico Portalegre (Portalegre , Portugalska, maj 2018) - mobilnost z namenom usposabljanja
Zuzanna Kraskova, International School of Law and Business (Vilna, Litva, maj 2018) - mobilnost z namenom poučevanja
doc. dr. Mitja Jeraj, Istanbul Aydin University (Istanbul, Turčija, maj 2018) - mobilnost z namenom poučevanja
dr. Saša Zupan Korže, Novia University of Applied Sciences (Vaasa, Finska, maj 2018) - mobilnost z namenom poučevanja
prof.dr. Ajda Fišer, University American College (Skopje, Makedonija, april 2018) - mobilnost z namenom poučevanja
Darja Fišer, IPAC, MBway (Lyon, Francija, junij 2017) - mobilnost z namenom poučevanja
Urška Pahor Ulčar, ISCEM (Lizbona, Portugalska, junij 2017) - mobilnost z namenom usposabljanja
doc.dr.Mitja Jeraj, ISCEM (Lizbona, Portugalska, konec maja - junij 2017) - mobilnost z namenom poučevanja
mag. Nataša Makovec, Unicorn College (Praga, Češka, maj 2017) - mobilnost z namenom usposabljanja
prof. dr. Ajda Fošner, Baltic International Academy (Riga, Latvija, maj 2017) - mobilnost z namenom usposabljanja
mag. Tea Seliškar Otrin, ISCEM (Lizbona, Portugalska, maj 2017) - mobilnost z namenom predavanj
doc. dr. Marina Letonja, University American College (Skopje, Makedonija, marec 2017) - mobilnost z namenom predavanj
prof. dr. Marjana Merkač Skok, University College of Business in Prague (Praga, Češka, marec 2017) - mobilnost z namenom predavanj
dr. Tanja Rihtaršič, ISCEM (Lizbona, Portugalska, oktober/november 2016) - mobilnost z namenom predavanj
dr. Andrej Pompe, Lahti University of Applied Sciences, Faculty of Business and Hospitality Management (Lahti, Finska, oktober 2016) - mobilnost z namenom predavanj v tujini
prof.dr. Marjana Merkač Skok, Univerza v Splitu, Ekonomska fakulteta (Split, Hrvaška, maj 2016) - mobilnost z namenom predavanj
dr. Mitja Jeraj, Baltic International Academy, (Riga, Latvija, maj 2016) - mobilnost z namenom usposabljanja
Urška Pahor Ulčar, Univerza v Pardubicah (Pardubice, Češka, maj 2016) - mobilnost z namenom usposabljanja
mag. Dušan Brglez, Pamukkale University (Pamukkale , Turčija, maj 2016) - mobilnost z namenom poučevanja
Majda Gartner in Maja Zdešar, University College of Economics, Entrepreneurship and management Nikola Šubić Zrinski (Zagreb, Hrvaška, maj 2016) - mobilnost z namenom usposabljanja
mag. Vladimir Bukvič, Universita` di Foggia (Foggia, Italija, april 2016) - mobilnost z namenom poučevanja
doc. dr. Aleša Svetic, University of Economics and Innovation in Lublin (Lublin, Poljska, april 2016) - mobilnost z namenom predavanj v tujini
mag. Igor Pavlin, School of Management and Technology, Polytechnic Institute of Santarém (Santarém, Portugalska, april 2016) - mobilnost z namenom poučevanja
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial