Mobilnost osebja

Program mobilnost osebja predavateljem in nepedagoškemu kadru omogoča , da pridobijo mednarodne izkušnje, znanja ter reference.

Udeležba na tovrstni mobilnosti prinese izredno dobrodošle mednarodne izkušnje, s katerimi lahko predavatelji izboljšajo in obogatijo svoj učni proces ali celo razvijejo nove študijske programe in ostalim zaposlenim, da prenesejo dobre prakse iz tujine in s tem še izboljšajo delo na svojem področju.

Pomembno je tudi gostovanje tujih profesorjev na GEA College, ki jih vključimo v naš izobraževalni proces in jim omogočimo, da predavajo našim študentom. 


Kdo se lahko udeleži programa?

ERASMUS+ mobilnosti osebja se lahko udeležijo predavatelji ali nepedagoški kader in se po vrsti delijo na:

  1. mobilnosti osebja z namenom poučevanja na visokošolski instituciji v tujini,
  2. mobilnost osebja z namenom usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«) pri ustrezni organizaciji v tujini.

Čas trajanja programa in financiranje?

Aktivnosti udeležencev lahko trajajo od 2 dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti (dnevom mobilnosti se doda največ 2 dni za povratno pot). Obvezni del mobilnosti učnega osebja je izvedba najmanj 8 ur poučevanja na teden.

Prijava na mobilnost poteka preko razpisov, ki jih Mednarodna pisarna pripravi ob začetku študijskega leta. Za več informacij lahko pišete na maja.peharc@gea-college.si

Financiranje mobilnosti izbranih kandidatov: 

Višina ERASMUS dotacij za mobilnost osebja v tujino z namenom poučevanja ali usposabljanja za programsko leto ERASMUS+ 2017

Finančna pravila za obe vrsti mobilnosti osebja so enaka. Dotacija je prispevek za potne stroške in stroške bivanja v obdobju poučevanja ali usposabljanja v tujini.

Najvišji zneski Erasmus+ dotacije za bivanje glede na državo mobilnosti (določeni v okviru zneskov priporočenih s strani EK):

Skupina 1: Skupina 2:Skupina 3:Skupina 4:

120 EUR/dan

DANSKA, IRSKA, NIZOZEMSKA, ŠVEDSKA, VELIKA BRITANIJA

105 EUR/dan

BELGIJA, BOLGARIJA, ČEŠKA REPUBLIKA, GRČIJA, FRANCIJA, ITALIJA, CIPER, LUKSEMBURG, MADŽARSKA, AVSTRIJA, POLJSKA, ROMUNIJA, FINSKA, ISLANDIJA, LIHTENŠTAJN,  NORVEŠKA, TURČIJA

90 EUR/dan

NEMČIJA, ŠPANIJA, LATVIJA, MALTA, PORTUGALSKA, SLOVAŠKA, REPUBLIKA MAKEDONIJA

75 EUR/dan

ESTONIJA, HRVAŠKA, LITVA, SLOVENIJA

Razdalja potovanja je razdalja med krajem izvora in krajem izvajanja aktivnosti, medtem ko znesek pokriva potne stroške do kraja izvajanja in nazaj. Na izračun ne vpliva način prevoza, ki je dejansko uporabljen. Za končni izračun se upošteva dejanski strošek (razviden iz finančne dokumentacije) do višine najvišjega zneska:Pri izračunu (najvišje) dotacije za pot se uporabi kalkulator razdalj (zračna linija), ki je dostopen na povezavi: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm

Tabela: Izračun dotacije za pot glede na oddaljenost gostujoče institucije

Razdalja (po kalkulatorju) Najvišji znesek dotacije za pot
10-99 KM 20 EUR
100-499 KM 180  EUR
500-1999  KM 275  EUR
2000-2999  KM 360  EUR
3000-3999  KM 530  EUR
4000-7999  KM 820  EUR
8000  KM 1300  EUR

 

Več informacij; Vodnik za prijavitelje: http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2016/10/erasmus-plus-programme-guide_en_2017_1.pdf Stran 47)

Koristne informacije in mednarodni tedni naših partnerskih institucij

Določene partnerske inštitucije organizirajo mednarodne tedne in nas o tem tudi obvestijo. Nekaterih se  lahko udeležite z namenom usposabljanja, drugih z namenom predavanj v tujini. Vabimo vas, da pregledate možnosti. V kolikor ste zainteresirani za tovrstno udeležbo, prosim kontaktirajte maja.peharc@gea-college.si 

International Week at the Polytechnic Institute of Portalegre (P PORTALE01), 14 - 18 May 2018

Erasmus+ Staff Week at Muş Alparslan University (Turkey), 6-9 May 2018

Izkušnje in vtisi pedagoškega in nepedagoškega osebja po mobilnosti v tujini

Darja Fišer - mobilnost z namenom predavanj v tujini, IPAC, MBway, Lyon, Francija, junij 2017
Urška Pahor Ulčar - mobilnost z namenom usposabljanja v tujini, ISCEM, Lizbona, Portugalska, junij 2017
doc.dr.Mitja Jeraj - mobilnost z namenom predavanj v tujini, ISCEM, Lizbona, Portugalska, konec maja - junij 2017
mag. Nataša Makovec - mobilnost z namenom usposabljanja v tujini, Unicorn College, Praga, Češka, maj 2017
prof. dr. Ajda Fošner - mobilnost z namenom usposabljanja v tujini, Baltic International Academy, Riga, Latvija, maj 2017
mag. Tea Seliškar Otrin - mobilnost z namenom predavanj v tujini, ISCEM - School of Business Comunication, Lizbona, Portugalska, maj 2017
doc. dr. Marina Letonja - mobilnost z namenom predavanj v tujini, University American College Skopje, Makedonija, marec 2017
prof. dr. Marjana Merkač Skok - mobilnost z namenom predavanj v tujini, University College of Business in Prague (Vysoka skola obchodni v Praze), Češka, marec 2017
dr. Tanja Rihtaršič - mobilnost z namenom predavanj v tujini, Instituto Superior de Comunicaçao Empresarial, Portugalska, oktober/november 2016
dr. Andrej Pompe - mobilnost z namenom predavanj v tujini, Lahti University of Applied Sciences, Faculty of Business and Hospitality Management, Finska, oktober 2016
prof.dr. Marjana Merkač Skok - mobilnost z namenom predavanj v tujini, Univerza v Splitu, Ekonomska fakulteta, Hrvaška, maj 2016
dr. Mitja Jeraj - mobilnost z namenom usposabljanja zaposlenih, Baltic International Academy, Latvija, maj 2016
Urška Pahor Ulčar - mobilnost z namenom usposabljanja zaposlenih, Univerza v Pardubicah, Češka, maj 2016
mag. Dušan Brglez - mobilnost z namenom predavanj v tujini, Pamukkale University, Turčija, maj 2016
Majda Gartner in Maja Zdešar - mobilnost z namenom usposabljanja zaposlenih, University College of Economics, Entrepreneurship and management Nikola Šubić Zrinski, Zagreb, Hrvaška, maj 2016
mag. Vladimir Bukvič - mobilnost z namenom predavanj v tujini, Universita` di Foggia, Italija, april 2016
doc. dr. Aleša Svetic - mobilnost z namenom predavanj v tujini, University of Economics and Innovation in Lublin, Poljska, april 2016
mag. Igor Pavlin - mobilnost z namenom predavanj v tujini, School of Management and Technology, Polytechnic Institute of Santarém, Portugalska, april 2016
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial