Mobilnost študentov

Mobilnost študentov omogoča študijske izmenjave, prakse in pripravništva v tujini.

Mobilnosti se izvajajo skladno z veljavnim Pravilnikom o mobilnostih in Pravilnikom o študijskih praksah.


 Kdo je lahko Erasmus študent?

 • Študent, ki ima status študenta GEA College.
 • Študent, ki je zaključil prvi letnik dodiplomskega študija (redni ali izredni), z izjemo študentov višjih šol, ki lahko odidejo na prakso v tujino že pred vpisom v drugi letnik študijaŠe dodatna izjema: »Mladi« diplomanti se lahko udeležijo usposabljanja – prakse v tujini, vendar morajo biti izbrani za mobilnost s strani njihove matične institucije v času zadnjega leta študija. Njihovo usposabljanje mora biti izvedeno v 12 mesecih po zaključeni diplomi.
 • Študent, ki aktivno obvlada angleški jezik ali jezik države gostiteljice.

Kaj so dodane vrednosti in prednosti mobilnega študenta?

 • V programu ERASMUS+ je študent oproščen plačila šolnine študija v tujini.
 • Študentu se na matični instituciji priznajo obveznosti, opravljene na partnerski instituciji ali organizaciji v tujini.
 • Izboljšanje učnih kompetenc.
 • Razvoj osebnosti in samostojnosti.
 • Povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve.
 • Povečanje iniciativnosti in podjetništva.
 • Povečanje samozavesti in samospoštovanja.
 • Izpopolnjevanje jezikovnih sposobnosti.
 • Povečanje medkulturne zavesti.
 • Aktivnejše sodelovanje v družbi.
 • Boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot.
 • Povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti.
 • Dragocena življenjska izkušnja.
 • Mreženje in nova prijateljstva.

Koliko časa je študent lahko v tujini v času študija?

Študent lahko izvede do 12 mesecev mobilnosti na akademski cikel (tj. 12 mesecev v času dodiplomskega študija, 12 mesecev v času magistrskega študija, itd.). Vsako 12 mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene mobilnosti z namenom študija ali/in usposabljanja. Poleg tega se lahko »mladi« diplomanti udeležijo usposabljanja, vendar morajo biti izbrani za mobilnost s strani njihove matične institucije v času zadnjega leta študija. Njihovo usposabljanje mora biti izvedeno v 12 mesecih po zaključeni diplomi.

Študijska izmenjava v eni izmed partnerskih držav je možna v obdobju od 3 do 12 mesecev.


Usposabljanje (študijska praksa, pripravništvo) v tujini je možno v obdobju od 2 do 12 mesecev.


Mobilnost študentov z namenom študija v tujini

Aktualni razpisi za študij v tujini:

GEA College – Fakulteta za podjetništvo: 

 

Informacije za kandidate, ki so izbrani za opravljanje dela študija v tujini
Priznavanje izpitov po zaključku študijske izmenjave

Mobilnost študentov z namenom opravljanje prakse v tujini

Aktualni razpisi za opravljanje prakse v tujini:

 

 

Iskanje usposabljanj oziroma praks v tujini je z vzpostavitvijo on-line platform precej lažje. Informacije o prostih delovnih mestih lahko najdete na:

Informacije za kandidate, ki so izbrani za opravljanje prakse v tujini
Priznavanje usposabljanja ali študijske prakse po zaključku

Koristne informacije in drugi pomembni napotki

ERASMUS+ finančna pomoč in višina mesečne dotacije
Online language support (OLS)
Študentska listina ERASMUS+
Erasmus Student Network (ESN)
Pogosta vprašanja in odgovori
Organizacija študijskega leta 2016/17 v evropskih državah
Posebna obvestila

Izkušnje in vtisi naših študentov po študijskih izmenjavah in praksah v tujini

Katja Klemenčič - Danska
Jerca Koren - THM Giessen, Nemčija, študijsko leto 2016/17
Uroš Novak - THM Giessen, Nemčija, letni semester 2016/17
Andreja Vagaja - podjetje Casa de las Lenguas, Cadiz, Španija, februar - maj 2017 (mobilnost z namenom opravljanja prakse v tujini po programu ERASMUS+2015)
Timotej Letonja - podjetje NEW GENERATION MODEL MANAGEMENT, Amsterdam, Nizozemska, september 2016 - maj 2017 (mobilnost z namenom opravljanja prakse v tujini po programu ERASMUS+2015)
Nataša Vukosavljević - Newton College, Brno, Češka, zimski semester 2016/17
Jure Miškulin - Artevelde University College, Ghent, Belgija, zimski semester 2016/17
Ana Magdalenc - Artevelde University College, Ghent, Belgija, zimski semester 2015/16 in VERN, Zagreb, Hrvaška, zimski semester 2016/17
Anika Jarc in Jure Miškulin - Artevelde University College, Ghent, Belgija, zimski semester 2016/17; objava ob pričetku mobilnosti z namenom študija v tujini
Lina Zobec - Unicorn College, Praga, Češka, zimski semester 2015/16
Tamara Žarn - Fachhochschule Erfurt, Nemčija, zimski semester 2015/16
Maja Karmen Mušič - Belgija
Igor Vincetič - Kitajska in Škotska
Petra Rostohar - Francija, Madžarska

 

 


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial