Predmetnik

Predmetnik za 1. in 2. letnik

Obvezni moduli

Oznaka

IME MODULA / PREDMETA

ECTS

Letnik

M1

KOMUNICIRANJE

16

prvi

Poslovni tuji jezik 1

6

Poslovno komuniciranje

6

Praktično izobraževanje

4

M2

ANALIZA

14

prvi

Informatika

5

Poslovna matematika s statistiko

6

Praktično izobraževanje

3

M3

POSLOVANJE

22

prvi

Organizacija in menedžment podjetja

6

Ekonomija

5

Osnove poslovnih financ

6

Praktično izobraževanje

5

M27

ZAVAROVALNIŠTVO

8

prvi

Osnove zavarovalništva

6

Praktično izobraževanje

2

M28

ZAVAROVALNE PODLAGE 1

20

drugi

Pravo v zavarovalništvu

6

Premoženjska zavarovanja

4

Osebna zavarovanja

4

Praktično izobraževanje

6

M29

ZAVAROVALNE PODLAGE 2

15

drugi

Zavarovalna ekonomika

6

Osnove aktuarske matematike

5

Praktično izobraževanje

4

M30

TRŽENJE ZAVAROVANJ

15

drugi

Trženje

6

Tuji jezik za zavarovalno stroko

5

 

Prosto izbirni predmet

5 ECTS

Diplomsko delo

Diplomsko delo

5 ECTS

* Kot dodatni izbirni predmet se redni izvaja predmet Podjetništvo, sicer pa študent izbere predmet med predmeti izbirnih modulov.

 

 

Osebni Kontakt:

Neža Jurčević

Telefon: 01 5881 349

Faks: 01 5881 333

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial