Predmetnik

Predmetnik za program Ekonomist - poslovna smer, študijsko leto 2015/2016.

Predmetnik za 1. in 2. letnik

Obvezni moduli

IME MODULA/PREDMETA

ECTS

KOMUNICIRANJE

16

Poslovni tuji jezik 1

Poslovno komuniciranje

ANALIZA

14

Informatika

Poslovna matematika s statistiko

POSLOVANJE

22

Organizacija in menedžment podjetja

Ekonomija

Osnove poslovnih financ

Usmeritveni moduli

IME MODULA/PREDMETA

ECTS

TRŽENJE

8

Trženje

PRAVO

8

Poslovno pravo

KAKOVOST

7

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti

KOMERCIALA

20

Prodaja

Nabava

VODENJE TEHNOLOŠKIH PROCESOV Z LOGISTIKO

15

Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov

Poslovna logistika

Izbirni moduli*

IME MODULA/PREDMETA

ECTS

TURIZEM

15

Poslovanje v turizmu

Oblikovanje turističnih proizvodov

BANČNIŠTVO

20

Uvod v finančne trge in institucije

Temelji bančnega poslovanja

POSREDOVANJE NEPREMIČNIN

20

Ekonomija in poslovanje pri posredovanju z nepremičninami

Dokumenti urejanja prostora

Osnove nepremičninskega prava

Dodatni izbirni predmet**

Prosto izbirni predmet

5 ECTS

Diplomsko delo

Diplomsko delo

5 ECTS 

Praktično izobraževanje

 Je obvezna sestavina posameznih modulov

 

 * Posamezni predmeti modulov se izvajajo kot individualni študij s konzultacijami v povezavi z diplomskim delom. Namenjeni so specializaciji na izbranem področju. Izbrani predmet nadomesti dodatni izbirni predmet.

** Kot dodatni izbirni predmet se redni izvaja predmet Podjetništvo, sicer pa študent izbere predmet med predmeti izbirnih modulov.

Osebni Kontakt:

Meta Pavlovič

Telefon: 01 5881 339

Faks: 01 5881 333

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial