Predmetnik

Predmetnik za program Ekonomist – računovodska smer.
Študijsko leto 2015/2016.

Obvezni moduli

IME MODULA/PREDMETA

ECTS

KOMUNICIRANJE

16

Poslovni tuji jezik 1

Poslovno komuniciranje

ANALIZA

14

Informatika

Poslovna matematika s statistiko

POSLOVANJE

22

Organizacija in menedžment podjetja

Ekonomija

Osnove poslovnih financ

Usmeritveni moduli 

IME MODULA/PREDMETA

ECTS

TEMELJI RAČUNOVODSTVA (TRČ)

  8

Temelji računovodstva

RAČUNOVODSTVO

20

Finančno računovodstvo

Stroškovno računovodstvo

DAVKI Z ANALIZO

15

Davki

Analiza bilanc z revizijo

RAČUNOVODSTVO ZA GOSPODARSTVO

15

Insolvenčni postopki

Računovodstvo za samostojne podjetnike

Izbirni modul*

IME MODULA/PREDMETA

ECTS

RAČUNOVODSTVO OSEB JAVNEGA PRAVA

 15

Računovodstvo oseb javnega prava

 

Financiranje proračunskih uporabnikov

 

Dodatni izbirni predmet**

Prosto izbirni predmet

5 ECTS

Diplomsko delo

Diplomsko delo

5 ECTS 

Praktično izobraževanje

  Je obvezna sestavina posameznih modulov

 

 * Posamezni predmeti modulov se izvajajo kot individualni študij s konzultacijami v povezavi z diplomskim delom. Namenjeni so specializaciji na izbranem področju. Izbrani predmet nadomesti dodatni izbirni predmet.

** Kot dodatni izbirni predmet se redni izvaja predmet Podjetništvo, sicer pa študent izbere predmet med predmeti izbirnih modulov.

Osebni Kontakt:

Neža Jurčević

Telefon: 01 5881 349

Faks: 01 5881 333

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial