Prijava in vpis

Program Ekonomist – računovodska smer

Izvedba programa v š.l. 2017/18 ZAGOTOVLJENA!

Prijava in vpis

Vpisni pogoji: opravljena poklicna ali splošna matura ali zaključni izpit oziroma diploma pred letom 2002 ali opravljen delovodski, mojstrski ali poslovodski izpit skupaj z dokazilom o treh letih delovnih izkušenj in opravljenem preizkusu znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

 Trajanje študija: 2 leti, študij je ovrednoten s 120 KT po sistemu ECTS. 


Pridobljeni naziv strokovne izobrazbe: ekonomist / ekonomistka.

Kratek naziv: ekon.


Prijava: Prijavo za vpis kandidat v 1. ali 2. prijavnem roku odda preko Višješolske prijavne službe.

1. prijavni rok: od 13. februarja do 8. marca 2017

2. prijavni rok: od 28. avgusta do 1. septembra  2017

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Po 1. septembru 2017 lahko kandidati za vpis prijavo oddajo direktno na šoli.

RazpisRazpis za vpis v višje strokovno izobraževanje in za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove v študijskem letu 2017/2018.

Informativna prijava: Rezervirajte si mesto in si zagotovite svetovanje pri prijavnih postopkih.

 

Informativna prijava

 

Vpis: Na podlagi oddane prijave za vpis ali informativne prijave boste vsi kandidati za vpis prejeli vpisno dokumentacijo z natančnimi navodili glede poteka vpisa v začetku meseca septembra 2017. Vpisi bodo potekali v mesecu septembru oziroma najkasneje do 1. oktobra 2017. Študijski koledar in urnik boste študenti prejeli po končanem vpisu. Predavanja se bodo začela v začetku meseca oktobra 2017.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial