Predmetnik

Predmetnik Gostinstvo in turizem

Obvezni moduli 

Oznaka

IME MODULA / PREDMETA

ECTS

Letnik

M1

Komunikacija

15

prvi

Strokovna terminologija v tujem jeziku 1

6

Poslovno sporazumevanje in vodenje

6

Praktično izobraževanje – Komunikacije v tehniki

3

M2

Ekonomika in poslovanje

15

prvi

Ekonomika podjetja

3

Ekonomika turizma

4

Pravni predpisi

4

Poslovna informatika s statistiko

4

M3

Varovanje okolja

12

prvi

Osnove gastronomije

4

Turistična geografija in kulturna dediščina

8

M6

Trženje

15

drugi

Osnove projektnega menedžmenta

3

Trženje v turizmu

4

Strokovna terminologija v tujem jeziku 2

8

M7

Poslovanje v gostinstvu in turizmu

10

drugi

Poslovanje prenočitvenih in prehrambenih obratov

6

ali

Poslovanje hotelov in turističnih agencij

6

Praktično izobraževanje 3

4

 Izbirni moduli 

Oznaka

IME MODULA / PREDMETA

ECTS

Letnik

M4

Kulinarične in strežne veščine

18

prvi

Kuharstvo z organizacijo dela 1

4

Strežba z organizacijo dela 1

4

Praktično izobraževanje 2

10

M5

Osnove gostinstva

18

prvi

Osnove kuharstva

4

Osnove strežbe

4

Praktično izobraževanje 2

10

M8

Projekti v gostinstvu

25

drugi

Gastronomija

6

Kuharstvo z organizacijo dela 2

7

Strežba z organizacijo dela 2

4

Praktično izobraževanje 4

8

M10

Projekti v turizmu

25

drugi

Strokovna terminologija v tujem jeziku 3

8

Dopolnilne turistične dejavnosti

9

Praktično izobraževanje 4

8

 

Prosto izbirni predmet

5

Diplomsko delo

5

Pogoji za dokončanje:

Obvezni moduli: M1, M2, M3, M6 in M7

Enega izmed Izbirnih modulov v obsegu 18 KT: M4 ali M5

Enega izmed izbranih modulov v obsegu 25 KT: M8, M10

Dodatni izbirni predmet*

Prosto izbirni predmet

5 ECTS

Diplomsko delo

Diplomsko delo

5 ECTS

 

* Kot dodatni izbirni predmet se redni izvaja predmet Podjetništvo, sicer pa študent izbere predmet med predmeti izbirnih modulov.

 

 

Osebni Kontakt:

Tanja Milardović

Telefon: 01 5881 317

Faks: 01 5881 333

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial