Predmetnik

Predmetnik Informatika

Obvezni moduli 

Oznaka

IME MODULA / PREDMETA

ECTS

M1 Komunikacije v tehniki

20

Strokovna terminologja v tujem jeziku 6
Poslovno komuniciranje in vodenje 6
Računalništvo in informatika 5
Praktično izobraževanje – Komunikacije v tehniki 3
M2 Postavitev in konfiguracija omrežij 22

Operacijski sistemi I

4

Osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov

6

Računalniške komunikacije in omrežja I

6

Praktično izobraževanje – Postavitev in konfiguracija omrežij

6

M3

Kodiranje programov

18

Programiranje I

7

Zbirke podatkov I

7

Praktično izobraževanje – Kodiranje programov

4

M4

Osnove ekonomije

8

Ekonomika podjetja

6

Praktično izobraževanje – Osnove ekonomije

2

Izbirni moduli 

Oznaka

IME MODULA / PREDMETA

ECTS

M5

Sistemsko administriranje

14

Vzdrževanje sistemske programske opreme

5

Operacijski sistemi II

5

Praktično izobraževanje – Sistemsko administriranje

4

M6

Upravljanje podatkovnih omrežij

14

Računalniške komunikacije in omrežja II

5

Varnost in zaščita

5

Praktično izobraževanje – Upravljanje podatkovnih omrežij

4

M7

Izdelava programskih aplikacij

14

Programiranje II

6

Razvoj programskih aplikacij 4
Praktično izobraževanje – Izdelava programskih aplikacij 4
M8 Načrtovanje in razvoj informacijskih sistemov 14
Zbirke podatkov II 6
Informacijski sistemi 4
Praktično izobraževanje – Načrtovanje in razvoj informacijskih sistemov 4
M9 Razvoj in vzdrževanje spletnih predstavitev 14
Izdelava spletnih strani 5
Elektronsko poslovanje 5
Praktično izobraževanje – Razvoj in vzdrževanje spletnih predstavitev 4

Pogoji za dokončanje:

Obvezni moduli: M1, M2, M3 in M4

Izbirni moduli: M5, M6 in enega izmed M7 ali M8 ali M9

                                               ali

Izbirni moduli: M7, M8 in enega izmed M5 ali M6 ali M9

in Prosto izbirni predmet ter Diplomsko delo.

Osebni Kontakt:

Neža Jurčević

Telefon: 01 5881 349

Faks: 01 5881 333

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial