Predmetnik

Predmetnik Organizator socialne mreže

Obvezni moduli 

Oznaka

IME MODULA / PREDMETA

ECTS

M1

Sporazumevanje

20

Tuji jezik

5

Jezikovna kultura

5

Informacijska tehnologija v sociali

5

Praktično izobraževanje 1

5

M2

Vodenje in organiziranje

12

Organizacija in tehnike vodenja

5

Pravo in vodenje dokumentacij v sociali

4

Praktično izobraževanje 1

3

M3

Socialna dejavnost

23

Kaj je socialna država

6

Lokalno okolje in podporne mreže

6

Spodbujanje prostovoljnega dela v lokalnem okolju

6

Praktično izobraževanje 1

5

M4

Človek in okolje

16

Človek v socialnem okolju

6

Komunikacija z uporabniki

6

Praktično izobraževanje 1

4

M8

Aktivno bivanje

15

Animacija z umetnostnim izražanjem

6

Delovanje za zdravo življenje

6

Praktično izobraževanje 2

3

M9

Vključevanje v družbo

8

Izobraževanje trga in dela

6

ali

Marginalne družbene skupine

6

Praktično izobraževanje 2

2

Izbirni moduli

Oznaka

IME MODULA / PREDMETA

 ECTS

M5

Otroci in mladostniki

16

Otroci in mladostniki v sodobni družbi

6

Družba tveganja

6

Praktično izobraževanje 1

4

ali

M6

Družina

16

Družina v sodobnem svetu

6

Družina kot socialni sistem

6

Praktično izobraževanje 2

4

ali

M7

Stari človek

16

Starost in staranje

6

Življenjski svet starega človeka

6

Praktično izobraževanje 2

4

Prosto izbirni predmet

ECTS

Diplomsko delo

ECTS

Pogoji za dokončanje:

Obvezni moduli: M1, M2, M3, M4, M8 in M9

Izbirni moduli: M5 ali M6 ali M7

                                               in

Prosto izbirni predmet ter Diplomsko delo.

Osebni Kontakt:

Tanja Milardović

Telefon: 01 5881 317

Faks: 01 5881 333

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial