Predmetnik

Program Poslovni sekretar

Predmetnik

Obvezni moduli

IME MODULA/PREDMETA

ECTS

KOMUNIKACIJA

16

Poslovni tuji jezik 1

Poslovno komuniciranje

POSLOVANJE IN FINANCE

12

Ekonomika poslovanja

Računovodstvo in finančno poslovanje

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI SISTEMI

14

Informacijsko-komunikacijska podpora v pisarni

Informacijska tehnologija in podatki

ZAKONODAJA IN UPRAVA

13

Gospodarsko pravo

Državna uprava in upravni postopek

POSLOVNI JEZIK

14

Poslovni tuji jezik 2

Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku

SODOBNA PISARNA

16

Sodobno vodenje pisarne

Ljudje v organizaciji

ORGANIZACIJA IN PROTOKOL

13

Osnove upravljanja in organizacije dogodkov

Projektno organiziranje poslovnih dogodkov

Usmeritveni modul

IME MODULA/PREDMETA

ECTS

KOMUNIVIRANJE Z JAVNOSTMI

12

Poslovni tuji jezik 3

Trženje in tržno komuniciranje

Izbirni modul*

IME MODULA/PREDMETA

ECTS

SPLETNO OBLIKOVANJE

12

Elektronsko poslovanje

Grafični in spletni dizajn v pisarni

Public relations and Secretarial studies

Dodatni izbirni predmet**

Prosto izbirni predmet

5 ECTS

Diplomsko delo

Diplomsko delo

5 ECTS 

Praktično izobraževanje

  Je obvezna sestavina posameznih modulov

  * Posamezni predmeti modulov se izvajajo kot individualni študij s konzultacijami v povezavi z diplomskim delom. Namenjeni so specializaciji na izbranem področju. Izbrani predmet nadomesti dodatni izbirni predmet.

** Kot dodatni izbirni predmet se redni izvaja predmet Podjetništvo, sicer pa študent izbere predmet med predmeti izbirnih modulov.

Osebni Kontakt:

Neža Jurčević

Telefon: 01 5881 349

Faks: 01 5881 333

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial