Predmetnik

Predmetnik Snovanje vizualnih komunikacij in trženja

Obvezni moduli / predmeti

Oznaka

IME MODULA / PREDMETA

ECTS

Letnik

M1

Komunikacije

20

prvi

Strokovna terminologija v tujem jeziku

5

Vizualne komunikacije in multimedija

6

Praktično izobraževanje – Komunikacije

4

M2

Ekonomika in poslovanje

20

prvi

Ekonomika in menedžment podjetja

5

Osnove trženja

6

Informatika in statistične metode

5

Praktično izobraževanje – Ekonomika in poslovanje

4

M3

Vizualne umetnosti

20

prvi

Stili skozi obdobja

5

Teorija vizualne kulture

5

Tehnike in materiali

5

Praktično izobraževanje – Vizualne umetnosti

5

M4

Projekti v prodajnem prostoru

20

drugi

Upravljanje projektov

8

Upravljanje s prodajnim prostorom

8

Praktično izobraževanje – Projekti v prodajnem prostoru

4

M7

Tržno komuniciranje

25

drugi

Pospeševanje prodaje

8

Komercialno poslovanje

8

Praktično izobraževanje – Tržno komuniciranje

9

 

Dodatni predmet

Izbirni predmet

5 ECTS

Prosto izbirni predmet*

ECTS

Diplomsko delo

Diplomsko delo

5 ECTS

* Kot dodatni izbirni predmet se redni izvaja predmet Podjetništvo, sicer pa študent izbere predmet med predmeti izbirnih modulov.

Osebni Kontakt:

Tanja Milardović

Telefon: 01 5881 317

Faks: 01 5881 333

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial