30 let – Ena na ena z mag. Katjo Kraškovic

21. 12. 2020

Najlepše darilo za obletnico je bilo uspešno leto!

Leto 2020 je za nas, GEA College, posebno leto in pandemija pri tem nima veliko prstov vmes. Morda se je med letom zaradi vrste izzivov, ki smo jih morali premagati, obeleževanje 30. obletnice obstoja GEA College postavilo nekoliko v drugi plan. Toda duh tega pomembnega mejnika nas skozi celo leto spremlja in nam, glede na uspešno premagane izzive, očitno vliva tudi nekaj dodatne energije.

Za zaključek obletnice smo k pogovoru povabili predsednico uprave, direktorico in dekanjo Fakultete za podjetništvo in gonilno silo mag. Katja Kraškovic, ki je v nagovoru na letošnjem prednovoletnem GALAktičnem večeru dejala: »Za skupno torto še pride čas, za skupno praznovanje tudi, a kot direktorica si pravzaprav ne bi mogla želeti boljšega darila, če že govorim o obletnici, kot to, da smo uspešno opravili tako težko nalogo.«

Vabljeni k branju!

Ga. Kraškovic, kaj vas je motiviralo, da ste se odločili prevzeti vodenje GEA College pred petimi leti? Kaj vas tudi sicer motivira v življenju? Imate kakšno vodilo, ki se ga držite?

Ko sem bila majhna, je moja mama imela svoje podjetje, kateremu se je kasneje pridružil tudi oče. Navdihovala sta me s svojim delom, vztrajnostjo, pogumom in zgledom. Vse to sta mi tudi predala in verjamem, da lahko samo s svojim delom, znanjem, izkušnjami in pogumom prideš do uspeha. Že od malih nog si zadajam visoke cilje. Takrat so še mislili, da se hecam in ne vem kaj govorim, ko sem ob vprašanju, kaj bom, ko bom velika, odgovorila, da bom direktorica. Vodenje sem izkusila že pred GEA College, pa vendar se je pred petimi leti vse izšlo – da lahko vodim, in da lahko vodim izobraževalno inštitucijo. Pred tem sem deset let delovala v finančnem sektorju, kjer sem bila uspešna in zadovoljna, pa vendar nisem delala tistega, kar me res veseli, izpolnjuje in je moje poslanstvo. Izobraževanje mi je bilo vedno blizu, je tisto, česar ti ne more nihče vzeti, je nekaj, kar prinaša pozitivne spremembe na posameznikovi življenjski poti, je tisto, kar lahko ves čas izboljšuješ in razvijaš. Odločitev za prevzem vodenja GEA College v tistem času ni bila lahka in tega sem se zavedala, pa vendar me v življenju motivirajo izzivi. Postavitev nove strategije, kreiranje, razvoj, narediti nekaj več in drugače, to so stvari, ki jih delam s strastjo. Ko je pred mano izziv, se vanj poglobim in ga rešim, začrtam si cilje in jim sledim. Vedno delam na tak način. Verjamem, da polovičarstvo ne prinese rezultatov. Malo manj se oziram na to, kaj si mislijo drugi, če čutim, da sem na pravi poti. Motivira me doseganje smelih ciljev, verjamem, da smo lahko tudi v poslu vrhunski ali pa povprečni, kot v športu. Moje vodilo je, da v vsako stvar, ki si jo naložim, vložim sebe, svojo strast, svojo odločnost, pogum in vztrajnost. S poštenostjo, predanostjo in delom lahko dosežemo vse. Ne sprejemam izjav »ni mogoče«, »ne gre«, »se ne da«. Verjamem, da se vse da, če pa nam ni uspelo, pomeni, da na poti nismo dali vse od sebe ali pa še ni bil pravi čas, da nekaj izpeljemo.

Katere so prednosti GEA College in zakaj je že 30 let uspešna izobraževalna ustanova? Kako se po vašem mnenju doseže trajnostno rast blagovne znamke?

Verjamem, da je pomembna prednost ta, da je bila v tistem času to prva podjetniška šola, ki je nudila znanja, ki jih je trg potreboval. To so bili drzni cilji, odločna skupina posameznikov pa jih je uresničila. Razvoj in ponudba relevantnih, praktičnih znanj, ki jih vsak na svoji poti potrebuje, je ohranjala in nagrajevala dobro ime. Majhnost, prilagodljivost, strokovnjaki iz gospodarstva, odličnost v poučevanju, kakovost in povezovanje so tiste stvari, ki nas odlikujejo in na katere smo lahko ponosni. Verjamem, da je potrebno na tem graditi ves čas, razvijati dalje in ponujati trgu izobraževanja, ki pomenijo prihodnost. Prav gotovo so podjetnost in podjetniška miselnost nekaj, kar še posebno v Sloveniji potrebujemo, da bomo bolj konkurenčni, in da bomo lahko izstopali.

GEA College je (bila) znana kot prva podjetniška šola pri nas. Je danes še vedno podjetniška šola ali se je razvila še v kaj drugega? Je to morda poslovna šola?

Drži in ponosni smo na to. Verjamem, da so ponosni tudi vsi, ki so skozi vsa ta leta pri tem sodelovali. Sedaj smo že daleč od polnoletnosti in prav je, da gremo naprej in rastemo. Vsekakor nismo več zgolj podjetniška šola, ampak z majhnimi koraki stopamo proti priznani in uveljavljeni poslovni šoli, ki pa ne bo nikoli izgubila svojega jedra – podjetniške miselnosti. Le to vnašamo v vsak program, v naše delovanje in skušamo k temu spodbujati tudi druge.

Ko že govoriva o razvoju, kako vidite razvoj študija v prihodnje? Študij na daljavo je namreč zaradi virusa zelo aktualen, ni rečeno, da nas ne bodo podobne turbulence spremljale še pogosteje v prihodnje. Kako se izobraževalni sistem lahko prilagodi ter se pripravi na izzive?

Ker smo majhni, prilagodljivi in se radi učimo, nam tudi spremembe ne delajo težav, seveda se pa moramo nanje pripraviti. Bi kar rekla, da so spremembe stalnica v današnjem svetu in se je potrebno na to navaditi. Tudi izobraževanje potrebuje razvoj, spremembe in izboljšave. Smo v času, ko vsak od nas dnevno prejme ogromno informacij, ko nas je tehnologija preplavila, ko stalno nekam hitimo. Mlajše generacije so drugačne in želijo druge stvari, kot smo si jih želeli mi. Zato je spremljanje trendov, želja posameznikov in potreb trga nujno v izobraževanju, ker vse to vpliva, kako bomo izobraževali, kdaj, kako dolgo, na kakšne načine. Študij na daljavo ni novost, je pa situacija, ki smo ji priča, prinesla to, da se bodo spremembe zgodile hitreje in na drugačen način, kot če se Covid-19 ne bi zgodil. To nam mogoče celo pomaga, ker sedaj lahko vidimo rešitve, ki jih mogoče prej nismo uspeli videti. Verjamem, da prihaja čas, ko bo tudi oz. že je izobraževanje pod udarom disruptivnega delovanja novih modelov in praks, kar smo videli že v mnogokateri panogi. In prav je tako, moramo naprej, razvoj je gonilo naše družbe. So pa takšne prilagoditve in spremembe malo težje za večje sisteme, kot so univerze, ki pa včasih niti ne želijo sprememb. V takem primeru pa lahko pride tudi do tega, da se sistem sesuje sam vase in je potrebno začeti od začetka. Pa vendar, na svet gledam optimistično in verjamem, da bomo vsi znali v korak s časom. Podjetniško poučevanje ni nekaj, česar ne bi poznali, premakniti se moramo od zgolj poučevanja do reševanja problemov, spodbujanja fleksibilnosti, drznosti, kritičnega razmišljanja, učitelji moramo biti taki, da znamo v tem spodbujati študente.

 

Kako pomembno vlogo ima GEA College v slovenskem izobraževalnem prostoru in kakšno vlogo lahko odigra v prihodnje?

GEA College je v slovenskem izobraževalnem prostoru nišni, majhnen ponudnik, ki pa visoko postavlja cilje in, verjamem, s tem kroji tudi trende in konkurenčnost v poslovnem prostoru. S prepoznavo praktične usmerjenosti in spodbujanem podjetnosti in podjetniške miselnosti posamezniki in podjetniki prepoznavajo v našem izobraževanju dodano vrednost za svoj napredek in poslovno pot. Verjamem, da bomo tudi v prihodnje krojili svet podjetništva, podjetnosti in »okužili« čim širšo okolico s podjetniško miselnostjo.

Praktično oziroma uporabno znanje je nekaj, kar naj bi bila prednost poslovnih šol.  A razkorak med izobraževalnimi ustanovami in gospodarstvom je še obstoječ. Kako rešujete to na GEA College in kako bi po vašem mnenju to lahko reševali na sistemski ravni?

Sodelovanje s podjetniki in gospodarstvom je ena naša glavnih prioritet. Le tako smo lahko v koraku s časom in s trendi, ki so prisotni na trgu dela. je pa res, da smo majhni, vsi podjetni in nam povezovanje ni tuje. Za večje sisteme je to težje in so v resnici potrebne sistemske rešitve za takšno poglobljeno sodelovanje. Verjamem, da bi lahko skupna platforma z možnostjo povpraševanja in ponudbe, deljenje dobrih praks in spodbude v tej smeri s strani ministrstva prinesle rezultate, ki jih potrebujemo. Določene organizacije kot je SBC (Slovenian Business Club) si močno prizadevajo in pri tem tudi sodelujem, da se ta povezava sistemsko vzpostavi in zdi se, da imajo tokrat tudi na ministrstvu posluh za to 😊.

Dotakniva se še »besede na ulici«. Je GEA College res šola samo za bogate? Se res da »kupiti diplomo«? Kako je s temi miti?

Verjamem, da smo že davno presegli te mite in da imamo pri nas študente iz vseh vetrov. Seveda se diplome ne da kupiti, a na GEA College imamo pristop, ko pomagamo, »priganjamo«, smo vedno na voljo in skušamo vsakega motivirati, da uspešno študira in študij tudi zaključi, namesto njih pa se ne moremo mi učiti, to mora opraviti vsak sam. Verjamem pa tudi, da če je posameznik motiviran, ima že izkušnje in na način kot pri nas poučujemo – veliko praktičnega znanja, potem je lahko študij podjetništva uspešno zaključen😊. Veliko delamo na tem, da bi naše študente, ki študija še niso zaključili, spodbudili, da se vrnejo in diplomirajo. Verjamem v to, da bi si morala vsaka šola prizadevati, da vsak, ki vanjo vstopi, študij tudi zaključi. Prej sva govorila o ciljih – želimo naučiti naše študente, da je uresničevanje ciljev pomemben del poslovnega sveta.

Na GEA College želite bodoče generacije opremiti s podjetniško miselnostjo. V realnem svetu je vse več potreb po notranjem podjetništvu. Ni več dovolj, da si »entrepreneur«, ampak tudi »intrapreneur«. Kako učiti to veščino oziroma miselnost?

To kar pravite je res, danes podjetnosti in podjetniške miselnosti ne potrebujejo samo tisti, ki bodo podjetniki, ampak v resnici vsi. Evropska komisija je zapisala, da je podjetnost ena izmed osmih splošnih veščin vseživljenjskega učenja (2006–2018; splet 1 in splet 2). Definirajo jo takole: »Podjetnost je kompetenca za življenje. Ustvarjalnost ali razmišljanje o novih načinih dela je prav tako pomembno za poklicno napredovanje ali za nove poslovne zamisli. Prevzemanje pobude, privabljanje in vključevanje drugih k uresničevanju naših zamisli so uporabne spretnosti, kadar npr. zbiramo finančna sredstva za lokalno športno ekipo ali ustanavljamo novo socialno podjetje. Razumevanje tega, kako izvesti načrt in pametno uporabiti finance, je uporabno tako v našem osebnem življenju kot pri poslovnem načrtovanju v malem ali srednje velikem podjetju. Samoiniciativnost in podjetnost je sposobnost posameznika za uresničevanje lastnih zamisli. Vključuje ustvarjalnost, inovativnost in sprejemanje tveganj ter sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za doseganje ciljev. Ta sposobnost pomaga posameznikom ne le pri njihovem vsakdanjem življenju in v družbi, ampak tudi na delovnem mestu pri razumevanju ozadja njihovega dela ter pri izkoriščanju priložnosti, je pa tudi podlaga za bolj specifične spretnosti in znanje, ki ga potrebujejo tisti, ki ustanavljajo socialne ali gospodarske dejavnosti ali k temu prispevajo. To bi moralo vključevati zavest o etičnih vrednotah in spodbujati dobro upravljanje.« To pomeni, da je to prepoznano tudi v širšem evropskem prostoru in je na osnovi analiz ugotovljeno, da brez podjetnosti ne bomo več uspevali v prihodnje.

GEA College je v svoji zgodovini zamenjala nekaj direktorjev in tako kot povsod, so tudi oni pustili svoj pečat. Kakšen pečat želite pustiti vi? Kakšen »podpis« želite pustiti?

GEA College želim pripeljati do vrhunske poslovne šole, ki bo znana po odličnosti v poučevanju, podajanju praktičnega znanja, visokih standardih kakovosti in trajnosti. V širši regiji znana kot butična šola, na katero pomisliš, ko želiš pridobiti najnovejše znanje in pristope (formalne in neformalne). Želim si, da vsi, ki bodo pri nas doštudirali, postanejo izjemni posamezniki, odlični voditelji in uspešni podjetniki.

GEA College smo ponosni na 30 let, predvsem pa se veselimo poti, ki je pred nami! 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial