Pomen delovnega prava za delodajalce in podjetja

27. 02. 2017

Zapisala: Sandra Krinickyte

 

Nepoznavanje delovnega prava je ne le povzročilo propad podjetja, ampak je imelo tudi hude kazenske posledice za direktorja.

 

Pravna varnost je izredno pomemben aspekt poslovanja, od katerega je tudi odvisna uspešnost in obstoj podjetja na trgu. Spremljanje zakonodaje, povezava s pravniki in strokovno pravno svetovanje je ključnega pomena. Lastniki, direktorji in vodje podjetij so tisti, ki prevzemajo pravno odgovornost in bi naj zato posedovali znanje varnega poslovanja v skladu z državno zakonodajo.

Za mnoge delodajalce, zaradi relativno toge in omejevalne delovno-pravne zakonodaje, zaposlovanje in odpuščanje delavcev predstavlja en največjih izzivov. Za nekatere delodajalce lahko zaradi nepoznavanja zakonodaje delovnega prava postane celo nočna mora. Zgodba hčerinske družbe tuje borzno-posredniške družbe v Sloveniji je en izmed primerov, kako je kršitev Zakona o delovnih razmerjih pripeljalo do propada hčerinske družbe in zaporniške kazni za direktorja.

Hčerinska družba je v Sloveniji organizirala klicni center v katerem je zaposlila 20 telefonistov, ki so tržili produkte borzno-posredniške družbe. S telefonisti niso podpisali pogodbe o zaposlitvi, ampak so se odločili za mandatno pogodbo, ki je neke vrste ekvivalent podjemnim pogodbam. Ob sporu z enim od zaposlenih, je ta podal prijavo Inšpektoratu Republike Slovenije za delo. Po opravljenem ogledu, so inšpektorji ugotovili, da obstajajo elementi delovnega razmerja. Zraven globe za podjetje so inšpektorji podali tudi kazensko ovadbo zoper direktorja zaradi kršitve temeljnih pravic delavcev. Za to kaznivo dejanje lahko storilca doleti kazen do 3 let zapora. V sodnem postopku je bil direktor spoznan za krivega in obsojen na šest mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo 3 let. Lastniki so podjetje likvidirali in prenehali s poslovanjem v Sloveniji.

Zgodba je precej strašljiva, ampak žal resnična. Edini način, kako se izogniti takšni usodi, je poznavanje delovno-pravne zakonodaje.

Zato smo tudi pripravili seminar »Izzivi na področju delovnega prava«, na katerem bomo pogledali, kako lahko zmanjšamo ali odpravimo tveganja na področju delovnega prava. Kako se izognemo inšpekcijskim postopkom, globam in tožbam zaposlenih ter kljub temu ohranimo optimalne delovne procese in motivirane zaposlene.

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial