BREZPLAČEN VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJ ZA REDNO ZAPOSLENE

BREZPLAČEN VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJ ZA REDNO ZAPOSLENE

Munera3 logo

 

GEA College – Center višjih šol je bil skupaj s konzorcijskimi partnerji in prijaviteljem izbran na javnem razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022« – Munera 3. 

 

Cilj projekta je v izobraževanje vključiti 17.640 zaposlenih oseb z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Za več informacij o projektu kliknite TUKAJ

Zaposleni imajo v študijskem letu 2019/20 možnost brezplačnega študija na izbranem višješolskem programu, prednost imata študijska programa Informatika in Gostinstvo in turizem.

Predpogoj je sklenjeno delovno razmerje pri delodajalcu ali samozaposlitev (samostojni podjetniki, kmetje, ipd.) na dan vpisa. Vpisni postopek se mora zaključiti do 30. oktobra 2021.

Število vpisnih mest za brezplačen študij je omejeno, pri izboru bomo upoštevali vrstni red prijav, izbor študijskega programa, sklepe iz osebnega razgovora in srednješolski uspeh, skladno s Kriteriji, ki so bili sprejeti na Študijski komisiji. Vsak kandidat bo opravil tudi osebni razgovor na šoli. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.

 

Pogoji za vključitev:

  • Kandidat mora imeti zaključeno vsaj štiriletno srednjo šolo,
  • kandidat mora biti zaposlen (ob vpisu bo potrebno priložiti original dokazila, in sicer izjavo delodajalca ali izpis iz ZPIZ-a),
  • kandidat mora imeti stalno prebivališče v zahodni kohezijski regiji.

 

Kako se prijavite?

Po elektronski pošti pošljite informativno prijavo, v kateri navedete:

  • Ime in priimek,
  • naslov stalnega prebivališča,
  • številko mobilnega telefona,
  • želeni študijski višješolski program,
  • sken dokazila o dosedanji srednješolski izobrazbi in
  • sken dokazila o statusu zaposlene osebe (izjava delodajalca ali izpis iz ZPIZ-a).

Prijave pošljite na elektronski naslov: info@gea-college.si.

Na osnovi vaše prijave vas obvestimo o nadaljnjem postopku.

!!! Študijska mesta za brezplačen študij v letu 2021/22 so že zapolnjena.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial