Brezplačno izobraževanje za učitelje, mentorje pri tekmovanju mladi podjetnik

23.11.2017

Študija izvedljivosti

Predstavitev zmagovalnih idej

Brezplačno izobraževanje za učitelje, mentorje pri tekmovanju mladi podjetnik

 

Datume izobraževanja: 23.11.2017

Ura izobraževanja: od 9. do 13. ure

Kraj: GEA College – Fakulteta za podjetništvo, Dunajska cesta 156, 1000Ljubljana

  


PROGRAM:


 

8:45

Dobrodošlica in kava

9:00 – 11:00

Študija izvedljivosti

11:00 – 11:15

odmor

11:15 – 13:00

Predstavitev zmagovalnih idej 

 

prijava 


VSEBINA 1: Študija izvedljivosti (Feasibility study) in preveritev poslovne ideje


 

Ustanovitev in vodenje podjetja pomeni izziv in tveganje. Tveganje lahko zmanjšamo s predhodnim preverjanjem poslovne ideje.

Študija izvedljivosti je proces preveritve uresničljivosti poslovne ideje, je predhodno vrednotenje poslovne ideje, preden se odločimo za njeno realizacijo. S pomočjo študije izvedljivosti odgovorimo na sedem ključnih vprašanj:

 1. Kaj je produkt?

 2. A obstaja trg? Kako zgleda ta trg?

 3. Kakšen je naš tržni potencial?

 4. Kako bom lahko vstopili na trg?

 5. Kakšne kvalifikacije / sredstva imam? Kaj še potrebujem?

 6. Kakšne osebnostne značilnosti so potrebne?

 7. A res želim to početi? Ali lahko delam sam, ali je potreben team?

S študijo izvedljivosti ugotovimo, ali se nam splača uresničiti poslovno idejo, ne da bi za to porabili določena sredstva.

 

Ključna področja obravnave v študiji izvedljivosti so:

 1. proizvod/storitev

 2. panoga /trg

 3. organizacija

 4. finance

Svoje znanje in izkušnje bo z vami delil dr. Mitja Jeraj, ki vas bo vodil skozi korake v izdelavi študije izvedljivosti ob uporabi primerov.

Cilji seminarja/delavnice:

 • Razumeti pomen uporabe različnih orodij za predhodno preverjanje poslovnih idej in znati uporabiti študijo izvedljivosti za vrednotenje poslovne ideje iz vidika koncepta posla, produkta, panoge/trga, sredstev in financ. Uporaba različnih orodij za preverjanje poslovnih idej pred odločitvijo za realizacijo ideje je namenjena spodbujanju in motiviranju srednješolcev za podjetništvo.

 • Spodbuditi srednješolske učitelje k uporabi različnih orodij  pri predmetu podjetništvo v srednjih šolah v procesu generiranja idej, priprave koncepta in predhodne preveritve poslovnih idej.

Teme seminarja/delavnice:

 • Predhodno preverjanje in vrednotenje poslovnih idej – pomen za odločitev o realizaciji poslovne ideje

 • Študija izvedljivosti kot orodje za preverjanje poslovne ideje in kje so razlike s poslovnim načrtom

 • Primeri

 • Ocena uporabnosti izdelave študije izvedljivosti v srednješolskem poučevanju in spodbujanju podjetništva pri srednješolcih

 


VSEBINA 2: Predstavitev zmagovalnih idej


Kako v kratkem času najbolje predstaviti svoj produkt/storitev oz. poslovno idejo?

To je v resnici pomembna veščina za vse tiste, ki bodo želeli s svojo idejo uspeti. Ker imamo ponavadi za predstavitev svoje ideje zelo malo časa, je potrebno, da smo na predstavitev pripravljeni. To pa nam lahko uspe le, če dobro poznamo svoj cilj in ga znamo uspešno predstaviti. Dober nastop je potrebno dobro načrtovati.

Na kratki predstavitvi se bomo dotaknili ključnih elementov, ki bodo prišli prav vam, pa tudi vašim dijakom.

Spoznali boste:

 • najpomembnejša pravila javnega nastopanja,

 • 6 vprašanj na katera mora prezentacija podati odgovore,

 • ključne elemente, da nas predstavitev prepriča?

 

Vabljeni!


Predavatelja:


Dr. Mitja Jeraj je docent in raziskovalec na GEA College, Fakulteti za podjetništvo v Ljubljani. Njegov raziskovalni fokus se osredotoča na področje podjetništva, managementa in organizacijskih znanosti, njegovi raziskovalni projekti pa vključujejo podjetništvo, kot širšo disciplino, podjetniško radovednost in ostale psihološke determinante podjetnikov, relacije med podjetništvom in gospodarsko rastjo, nezaposlenostjo, razvojem športa ipd. Njegovi raziskovalni interesi so tudi na področju managementa MSP-jev, managementa stroškov in razvojem organizacije skozi čas. Je avtor in so-avtor številnih prispevkov, ki jih je predstavljal na konferencah oziroma objavil v znanstvenih ter strokovnih revijah.  Dr. Jeraj je aktiven tudi na področju podjetništva, saj je trenutno lastnik in direktor startupa. Njegov startup se ukvarja z razvojem inovativnega Sistema za boljše spanje in bujenje. Delal pa je na delovnih mestih kot so R&D, poslovno svetovanje, v logistiki ipd. v različnih podjetnih.

Barbara Podlogar je avtorica in predavateljica. Njeno delo je od nekdaj povezano z ljudmi (mentorstvo, svetovanje, vodenje projektov, vodenje timov ipd.). Že 16 let je zaposlena v gospodarstvu, kjer spretno združuje vsa svoja znanja ter izkušnje in jih prenaša v prakso ter poslovno okolje. Z različnimi delavnicami in treningi želi ozavestiti in prebuditi potenciale ljudi. Teme, ki jih predava so povezane s komunikacijo, čustveno inteligenco, proti stresnimi vsebinami, timskim delom, vedenjskimi profili ipd..  Barbara je mojster NLP (Nevro lingvistično programiranje, INLPCA), certificirana trenerka za  Vedenjski profil (Persolog) in učiteljica meditacije (Mindfulness meditation, University of Holistic Theology, Florida). Je predavateljica na GEA College, fakulteti za podjetništvo.

 prijava

 


Soorganizator:


Osebni Kontakt:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial