Brezplačno izobraževanje za učitelje, mentorje pri tekmovanju mladi podjetnik

28. 11. 2023

Študija izvedljivosti

Brezplačna delavnica

Brezplačno izobraževanje za učitelje – mentorje pri tekmovanju Mladi podjetnik

Vse učitelje, ki boste kot mentorji pripravljali dijake na sodelovanje za 28. državno tekmovanje Mladi podjetnik,vabimo k udeležbi na brezplačni delavnici pod vodstvom izr. prof. dr. Mitja Jeraja. Delavnica je namenjena informiranju mentorjev s fokusom na pripravi Študije izvedljivosti, ki jo dijaki oddajo v ocenjevanje komisiji tekmovanja Mladi podjetnik. Delavnica bo potekala v torek,  28. novembra 2023, ob 14:00 (on-line).

Delavnica bo potekala on-line. Obvezna je predhodna prijava preko spodnje povezave:

 


Vsebina delavnice: Študija izvedljivosti (Feasibility study) in preveritev poslovne ideje

Ustanovitev in vodenje podjetja pomeni izziv in tveganje. Tveganje lahko zmanjšamo s predhodnim preverjanjem poslovne ideje. Študija izvedljivosti je proces preveritve uresničljivosti poslovne ideje, je predhodno vrednotenje poslovne ideje, preden se odločimo za njeno realizacijo.

S pomočjo študije izvedljivosti odgovorimo na sedem ključnih vprašanj:

 • Kaj je produkt?
 • A obstaja trg? Kako zgleda ta trg?
 • Kakšen je naš tržni potencial?
 • Kako bom lahko vstopili na trg?
 • Kakšne kvalifikacije / sredstva imam? Kaj še potrebujem?
 • Kakšne osebnostne značilnosti so potrebne?
 • A res želim to početi? Ali lahko delam sam, ali je potreben team?

S študijo izvedljivosti ugotovimo, ali se nam splača uresničiti poslovno idejo, ne da bi za to porabili določena sredstva.

Ključna področja obravnave v študiji izvedljivosti so:

 • Proizvod/storitev
 • Panoga /trg
 • Organizacija
 • Finance

Svoje znanje in izkušnje bo z vami delil izr. prof. dr. Mitja Jeraj, ki vas bo vodil skozi korake v izdelavi študije izvedljivosti ob uporabi primerov.


Cilji spletne delavnice:

 • Razumeti pomen uporabe različnih orodij za predhodno preverjanje poslovnih idej in znati uporabiti študijo izvedljivosti za vrednotenje poslovne ideje iz vidika koncepta posla, produkta, panoge/trga, sredstev in financ. Uporaba različnih orodij za preverjanje poslovnih idej pred odločitvijo za realizacijo ideje je namenjena spodbujanju in motiviranju srednješolcev za podjetništvo.
 • Spodbuditi srednješolske učitelje k uporabi različnih orodij  pri predmetu podjetništvo v srednjih šolah v procesu generiranja idej, priprave koncepta in predhodne preveritve poslovnih idej.

Teme spletne delavnice:

 • Predhodno preverjanje in vrednotenje poslovnih idej – pomen za odločitev o realizaciji poslovne ideje
 • Študija izvedljivosti kot orodje za preverjanje poslovne ideje in kje so razlike s poslovnim načrtom
 • Primeri
 • Ocena uporabnosti izdelave študije izvedljivosti v srednješolskem poučevanju in spodbujanju podjetništva pri srednješolcih

Vabljeni!

 


Predavatelj:

doc. dr. Mitja Jeraj

izr. prof. dr. Mitja Jeraj je profesor  in raziskovalec na GEA College, Fakulteti za podjetništvo v Ljubljani. Njegov raziskovalni fokus se osredotoča na področje podjetništva, managementa in organizacijskih znanosti, njegovi raziskovalni projekti pa vključujejo podjetništvo, kot širšo disciplino, podjetniško radovednost in ostale psihološke determinante podjetnikov, relacije med podjetništvom in gospodarsko rastjo, nezaposlenostjo, razvojem športa ipd. Njegovi raziskovalni interesi so tudi na področju managementa MSP-jev, managementa stroškov in razvojem organizacije skozi čas. Je avtor in so-avtor številnih prispevkov, ki jih je predstavljal na konferencah oziroma objavil v znanstvenih ter strokovnih revijah.  Dr. Jeraj je aktiven tudi na področju podjetništva, saj je trenutno lastnik in direktor startupa. Njegov startup se ukvarja z razvojem inovativnega Sistema za boljše spanje in bujenje. Delal pa je na delovnih mestih kot so R&D, poslovno svetovanje, v logistiki ipd. v različnih podjetnih.


Soorganizator:

Osebni Kontakt:

Kontaktna oseba:
Maja Urh

E-pošta:
maja.urh@gea-college.si

Telefon: 01 5881 327

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial