Upravljanje sprememb

19. 11. 2020

“Change Management and how to inspire change”
v LEADERSHIP 4.0

Skozi drugo predavanje na programu Leadership 4.0 nas je včeraj, 18.11., vodila mag. Edita Krajnović, strokovnjakinja za marketing ter upravljanje s spremembami in komunikacijo. Zdaj, ko smo z dr. Savičem na prvem predavanju “sprejeli odločitev za novo, trajnostno strategijo”, imamo nov izziv pred sabo. Spremembe, in kako zaposlene (predvsem pa sebe kot voditelje) pripraviti na njih?

Glede na to, da kar 60 do 80% vseh poslovnih pobud propade, se pojavi ključno vprašanje, kako se (voditelji) v bodoče lahko ognejo pastem, ki stojijo med njihovimi idejami oz. vizijami in realizacijo le teh?

Predavateljica je v odgovor predstavila 8 korakov (po dr. Johnu Kotterju), ki so ključni pri uveljavljanju in upravljanju sprememb, pri čemer je izjemno pomembno zavedanje, da zanemarjanje že samo enega od teh korakov skoraj gotovo vodi v neuspeh.

  1. Creating the urgency. Znanje in komunikacija sta ključ do prepoznavanja nujnosti po spremembah. Zgolj entuziazem ne zadošča. Prav tako je izjemno pomembna predanost in naklonjenost vodstva spremembam, pri čemer, po raziskavah sodeč, potrebujejo vsaj 75% ljudi iz ožjega teama, ki se strinjajo s spremembami. Pomembno je tudi, da vodstvo ne pozabi nagovarjati tako srca kot tudi možganov zaposlenih, saj sta je oboje izjemno pomembno pri grajenju zaupanja.
  2. Form a powerful coalition. Obdati se moramo z ljudmi z različnimi pogledi, a za skupno vizijo pomagali “potegniti vagon” za sabo in naredili potrebne premike v pravo smer.
  3. Create a vision for a change. Vizija pomaga ustvariti energijo, ki pomaga ljudem, da se osredotočijo na cilj. Ogledali smo si primer dobre prakse v podjetju LOTRIČ Metrology, kjer so aktivno vključili zaposlene pri uveljavljanju sprememb. Kritična masa, ki jo voditelj potrebuje, če želi implementirati spremembe, je vsaj 30% vseh zaposlenih. Ko imate ljudi na svoji strani, jim prisluhnite, a ne pozabite, da jih vodite, je poudarila predavateljica.
  4. Communicate the Vision. Združite znanje in komunikacijo ter slednjo poenostavite, da bodo vsi dobro razumeli vaši vizijo.
  5. Remove obstacles. Najbolj znane in očitne ovire za spremembe so struktura organizacije, manko veščin, nepodpora vodstva…a ne pozabimo, da je grajenje zaupanja lahko prav tako izjemno velik izziv.
  6. Celebrate short term wins. Ne pozabite na “vmesne rezultate”, ki jih skupaj proslavite, saj boste s tem pozitivno vplivali na vse vključene ter poskrbeli za novo mero zagona za naprej.
  7. Build on a change.
  8. Anchor the Changes in Corporate Culture.

 

Ogledali smo si tudi faze, skozi katero gre podjetje, ko uveljavlja spremembe. Bolj kot je organizacija agilna, hitreje bo šla skozi tiste bolje neprijetne faze in bolj uspešna bo. (spodnja slika)

 

Izjemno zanimivo predavanje, ki ga je ga. Krajinović začinila z veliko konkretnimi primeri odlične prakse, vprašalniki sodelujočim ter aktivnim vključevanjem nekaterih udeležencev. In če zaključimo z mislijo, ki smo jo v teh 90-ih minutah večkrat slišali: KOMUNIKACIJA JE KLJUČ!

Leadership 4.0 je kratek, a učinkovit online izobraževalni program o voditeljstvu. V sklopu 5-ih modulov (vsak traja 90 minut) vas priznani domači ter tuji strokovnjaki spodbujajo, da izboljšate svoje voditeljske pristope, nadgradite veščine vodenja ter znanje uporabite že naslednji dan. Na GEA College smo prepričani, da imajo ravno voditelji in voditeljice moč za pozitivne spremembe, “le” prave veščine morajo imeti. Veščine, ki jih narekuje industrijska revolucija 4.0.

Gre za nov način vodenja ali slog, v katerem voditelji spodbujajo, navdihujejo in motivirajo zaposlene, da podajajo inovacije in ustvarjajo spremembe, ki pomagajo pri rasti in oblikovanju prihodnjega uspeha podjetja. Odzivni morajo biti na spremembe, osredotočeni na vzpostavljanje učeče se kulture ter deliti morajo moč. V bodoče ne bomo več imeli t.i. tehnoloških in socialnih voditeljev, nastopil je čas za t.i. digitalne voditelje.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial