Inovativno tržno komuniciranje – 1. stopnja

INOVATIVNO TRŽNO KOMUNICIRANJE

 

 

Vsebina:

 • Miselna naravnanost – misli drugače, kreativno vs. nekreativno. Sovražniki kreativnosti.
 • Ustvarjalnost in inovativnost kot gibalo komuniciranja. Več-dimenzionalen pogled na komunikacije.
 • Kontekst, kultura in etika v tržnem komuniciranju.
 • Ustvarjalnost in inovativnost v tržnem komuniciranju.
 • Inovativnost – sestavljenka individualnega in timskega dela, empatije in ambivalentnosti.
 • Marketinški in tržno-komunikacijski splet.• Gonila porabnikov, znamke, točke dotika.
 • Kreativna strategija in taktika.
 • Učinkovita predstavitev oglaševalske akcije.
 • Praktični primeri in ustvarjalne delavnice.

 

Cilji in kompetence:

Študentje bodo pri predmetu razvili naslednje splošne kompetence:

 • zmožnost drugačnega načina razmišljanja in pogleda na pojave v življenju ljudi, na potrebe in želje kupcev, na konkurenco, na tržna gibanja, na trende;
 • sposobnost povezovanja znanja o kreativnosti, timskem in individualnem delu pri načrtovanju strateških marketinško komunikacijskih procesov;
 • poznavanje pogledov, ki jih ponujajo možnosti sodobnega kreativnega tržnega komuniciranja.

 

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • razumejo in znajo uporabljati zakonitosti ustvarjalnega mišljenja in ga uporabljajo pri kreiranju kreativnih tržnih komunikacij;
 • pretvarjajo marketinško razmišljanje v komunikacijsko in komunikacijsko v kreativno;
 • uporabljajo tržno-komunikacijsko izrazje;
 • analizirajo in preoblikujejo osnovne oglaševalske koncepte, procese, metode in orodja tržnega komuniciranja v okviru kreativnih procesov na ravni izdelka;
 • storitve in organizacije.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial