Izdelava spletne strani in e-trgovina

IZDELAVA SPLETNE STRANI IN E-TRGOVINA

 

Vsebina:

 •  Pasti pri izdelavi spletnih strani.
 • Izdelava koncepta spletne strani.
 • Izdelava lastne spletne strani.
 • Povezava spletne strani z drugimi marketinškimi kanali in orodji.
 • Pasti pri izdelavi spletne trgovine.
 • Izdelava spletne trgovine.

 

Cilji in kompetence:

Študentje bodo pri predmetu razvili naslednje splošne kompetence:

 •  spoznati pravila in pasti pri izdelavi spletnih strani;
 • naučiti se izdelati koncept za izdelavo učinkovite spletne strani;
 • naučiti se izdelati lastno marketinško učinkovito spletno stran;
 • naučiti se povezati spletno stran z drugimi marketinškimi kanali in orodji;
 • spoznati pravila in pasti pri izdelavi spletne trgovine;
 • naučiti se izdelati spletno trgovino.

Študentje bodo pri predmetu razvili naslednje predmetno-specifične kompetence:

 •  razumeti osnovna pravila in pasti pri izdelavi spletnih strani in e – trgovine;
 • znati izdelati koncept učinkovite spletne strani;
 • znati izdelati lastno spletno stran na podlagi koncepta;
 • znati kritično ovrednotiti in oceniti spletno stran;
 • znati povezati spletno stran z drugimi marketinškimi orodji in kanali;
 • znati izdelati spletno trgovino;
 • znati kritično ovrednotiti in oceniti spletno trgovino.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial