Komunikacijske kampanje

KOMUNIKACIJSKE KAMPANJE

 

Vsebina predmeta:

 1. Teoretske podlage in teoretski model komunikacijskih kampanj
 2. Vrste in značilnosti komunikacijskih kampanj
  − javne komunikacijske kampanje
  − politične kampanje
  − trženjske kampanje
 3. Načrtovanje komunikacijskih kampanj
  – analiza in raziskava okolja
  – opredelitev komunikacijski nameni in komunikacijski cilji
  – identificiranje deležnikov in segmentacija javnosti
  – oblikovanje ključnih sporočil, izbira komunikacijskih kanalov in orodij
 4. Izvedba komunikacijskih kampanj
  – priprava akcijskega načrta
  – določitev meril uspešnosti in učinkovitosti uporabe komunikacijskih kanalov in orodij.
 5. Vrednotenje in merjenje učinkov komunikacijske kampanje
 6. Etičnost in družbena odgovornost v komunikacijskih kampanjah

 

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je, da študenti spoznajo teoretične podlage in praktično uporabo različnih vrst komunikacijskih kampanj. Pri predmetu se študenti naučijo osnov upravljanja in načrtovanja komunikacijskih kampanj ter uporabe strateškega načrtovanja aktivnosti komunikacijskih kampanj za dosego poslovnih ciljev organizacij in v interesu javnosti. Študenti po koncu predmeta postanejo sposobni samostojno oblikovati in načrtovati učinkovite programe komunikacijskih kampanj s poudarkom na analizi deležnikov in javnosti, oblikovanju sporočil, izbiri konvencionalnih in konvergentnih komunikacijskih kanalov in orodij ter evalviranju učinkov komunikacijskih kampanj.

 

Splošne kompetence:

 • sposobnost kompleksne analize kulturnih in družbenih procesov;
 • sposobnost oblikovanja kompleksnih in izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
 • strateška usmerjenost, tj. sposobnost anticipacije dogodkov, sposobnost ponujanja rešitev za izboljšanje stanja;
 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki v družbenem okolju;
 • sposobnost kompleksnega sistemskega pogleda na družbo in interdisciplinarnega pristopa;
 • sposobnost uporabe kompleksnejših oblik znanj v praksi.

 

Predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje vloge in funkcij komunikacijskih kampanj;
 • sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov raziskovalnega dela na področju upravljanja, načrtovanja in izvajanja komunikacijskih kampanj;
 • sposobnost oblikovanja strategije komunikacijskih kampanj, primerne specifičnemu problemu.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial