Krožno gospodarstvo in eko inovacije

KROŽNO GOSPODARSTVO IN EKO INOVACIJE

 

 Vsebina:

 • Uvod v trajnostni razvoj (okoljski, družbeni, ekonomski).
 • Ključne politike in koncepti trajnostnega razvoja.
 • Krožno gospodarstvo kot priložnost za podjetništvo.
 • Sistemsko in dolgoročno razmišljanje.
 • Upravljanje tveganj.
 • Pridobivanje in upravljanje talentov.
 • Strategija v krožnem poslovnem modelu.
 • Trajnostna marketinška strategija.
 • Inovacije izdelkov in storitev za krožno gospodarstvo.
 • Digitalizacija v krožnem gospodarstvu.
 • Trajnostno poročanje.

 

Cilji in kompetence:

 • Predstaviti temeljne koncepte, modele in strategije na področju trajnosti s poudarkom na krožnem gospodarstvu.
 • Spodbuditi prepoznavanje izzivov v družbi in okolju kot poslovne priložnosti za podjetniško inoviranje.
 • Razviti razumevanje celotnega življenjskega cikla izdelka in sistemskega razmišljanja.
 • Spodbuditi razumevanje pričakovanj različnih deležnikov za upravljanje krožnih poslovnih modelov.
 • Predstaviti eko inovacije in vlogo digitalnih tehnologij pri njihovem uresničevanju.
 • Razviti sposobnost razumevanja ključnih faktorjev uspeha v krožnem poslovnem modelu, vključno s trajnostnim poročanjem.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial