Mednarodni marketing za podjetnike

MEDNARODNI MARKETING ZA PODJETNIKE

 

Vsebina:

 • Mednarodna konkurenčnost
 • Mednarodna konkurenčnost
 • Analiza mednarodnega okolja
 • Strategije vstopa na tuje trge
 • Načrtovanje mednarodnega marketinga
 • Organiziranje, izvedba in nadziranje mednarodnih marketinških aktivnosti
 • Digitalna revolucija in globalno e-trgovanje
 • Etično delovanje podjetja na mednarodnih trgih

 

Cilji in kompetence:

 • sposobnost uporabe znanj s področja mednarodnega marketinga
 • sposobnost uporabe znanj s področja mednarodnega marketinga
 • predstavitev temeljnih konceptov, modelov in strategije mednarodnega marketinga
 • poznavanje in razumevanje dejavnikov sprememb v mednarodnem okolju
 • sposobnost raziskovanja in izbiranja tujih trgov
 • poznavanje, primerjava in izbiranje strategij vstopa na tuje trge
 • sposobnost oblikovanja mednarodnega marketinškega programa
 • sposobnost organiziranja, izvajanja in nadzorovanja mednarodnih marketinških aktivnosti
 • poznavanje in razumevanje etičnega delovanja podjetja
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial