Osebne finance

OSEBNE FINANCE

 

Vsebina:

 • Vrste potencialnih naložb posameznika.
 • Finančne institucije in finančni trgi.
 • Vrednost nepremičnine kot naložbe.
 • Življenjska zavarovanja.
 • Zdravstvena in nezgodna zavarovanja.
 • Pokojninska zavarovanja.
 • Obvladovanje tveganj pri osebnih zavarovanjih.

 

Cilji in kompetence:

Študentje bodo pri predmetu razvili naslednje splošne kompetence:

 • poznavanje in poglabljanje temeljnega znanja o financah posameznika;
 • sposobnost poznavanja problematike pridobivanja denarnih virov kot tudi upravljanja z njimi;
 • razumevanje celovitega pristopa k povečevanju vrednosti naložbenega portfelja;
 • poznavanje in uporaba finančne teorije in ekonomskih orodij pri sprejemanju naložbenih ali finančnih odločitev posameznika.

Študentje bodo pri predmetu razvili naslednje predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje sodobnih modelov in metod merjenja in spremljanja donosnosti naložbenega portfelja posameznika;
 • poznavanje uporabe sodobnih orodij in metod analize naložb posameznika;
 • obvladovanje reševanja praktičnih problemov s področja naložb posameznika;
 • razumevanje načinov za doseganje čim bolj racionalnega gospodarjenja s premoženjem posameznika;
 • obvladovanje analize neto sedanje vrednosti, interne stopnje donosa, CAPM, itd.;
 • poznavanje metod za učinkovito upravljanje z naložbami posameznika.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial