Osnove zavarovalništva

OSNOVE ZAVAROVALNIŠTVA

 

 Vsebina:

 • Osnovni pojmi zavarovalništva.
 • Opredelitev in dejavnost zavarovanj.
 • Razvoj zavarovalništva.
 • Pravne podlage na področju zavarovalništva.
 • Ekonomska načela poslovanja zavarovalnic.
 • Upravljanje tveganj.
 • Trženje zavarovalnih storitev.
 • Premoženjska zavarovanja s poudarkom na njihovih osnovah.
 • Ključne zavarovalne vrste iz skupine premoženjskih zavarovanj.
 • Ključne zavarovalne vrste iz skupine življenjskih zavarovanj.

 

Cilji in kompetence:

 • Opredeliti osnovne pojme v zavarovalništvu in dejavnost zavarovanja.
 • Predstaviti razvoj zavarovalništva.
 • Pojasniti pravne podlage na področju zavarovalništva.
 • Predstaviti ekonomska načela poslovanja zavarovalnic.
 • Pojasniti upravljanje tveganj.
 • Obravnavati trženje zavarovalnih storitev.
 • Predstaviti premoženjska zavarovanja s poudarkom na njihovih osnovah.
 • Predstaviti ključne zavarovalne vrste iz skupine premoženjskih zavarovanj.
 • Predstaviti ključne zavarovalne vrste iz skupine življenjskih zavarovanj.
 • Razumevanje zavarovanja in dejavnosti zavarovalništva.
 • Sposobnost analiziranja vzorčno posledičnih zvez v zavarovalništvu.
 • Zmožnost primerjave različnih zavarovalnih vrst.
 • Ukrepanje na podlagi rezultatov.
 • Sposobnost izbiranja najprimernejših zavarovalnih vrst za zavarovanje posameznih rizikov.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial