Podjetniški management – Digitalna transformacija in inovativni poslovni modeli

DIGITALNA TRANSFORMACIJA IN INOVATIVNI POSLOVNI MODELI

Visokošolski učitelj: izr. prof. dr. Bojan Cestnik

Vsebina predmeta: 

  • osnovna terminologija digitalne ekonomije,
  • ključna terminologija digitalne transformacije IT upravljanje in digitalna transformacija,
  • strateški IT kot predpogoj digitalne transformacije,
  • vodenje posla skozi digitalne spremembe,
  • implementacija projektov digitalne transformacije,
  • digitalna transformacija in sodobni (bodoči) poslovni modeli.

Ob koncu predmeta študent:

  • razume osnovno terminologijo in trende digitalnega gospodarstva,razume osnovno terminologijo in trende digitalnega gospodarstva,
  • pridobi osnovno in poglobljeno znanje in razumevanje, kako povezati nove  priložnosti, ki jih prinašajo digitalne tehnologije s poslovno strategijo podjetja.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial