Podjetniški management – Eksperimentalni projekt v organizaciji

EKSPERIMENTALNI PROJEKT V ORGANIZACIJIEKSPERIMENTALNI PROJEKT V ORGANIZACIJI

Visokošolski učitelj: doc. dr. Mitja Jeraj

Vsebina predmeta:

  • integracija vseh vsebin študijskega programa,
  • ovrednotenje managerske prakse v podjetju,
  • raziskovalnih projekti organizacijskih ciljev.

Ob koncu predmeta študent:

  • obvlada tehniko uporabe študije primera v konkretnih primerih podjetij,
  • pridobi širši in poglobljen nabor poslovnih in tehničnih znanj kar mu omogoča, da je lahko uspešen v sodobnem interdisciplinarnem in vse bolj globalnem gospodarstvu.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial