Podjetniški management – Informacijska varnost in neprekinjeno poslovanje

INFORMACIJSKA VARNOST IN NEPREKINJENO POSLOVANJE

Visokošolski učitelj: doc. dr. Brane Bertoncelj

Vsebina predmeta: 

 • temeljni koncepti upravljanja,
 • informacijske varnosti iz neprekinjenega poslovanja,
 •  pravo in etika (pravni vidik, ZIV- Zakon o informacijski varnosti, ZVOP-1 in 2 – Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZTP – Zakon o tajnih podatkih), etični kodeksi in poslovna skrivnost z vidika informacijske varnosti),
 • osnove glede groženj informacijskim sistemom, omrežni infrastrukturi, aplikacijam itd. (splet, črvi, lažni in vohunski programi, socialni inženiring in prevare) in ocenjevanje tveganj,
 • strategija, arhitektura in organizacija informacijske varnosti ter neprekinjenega poslovanja (interno, zunanji ponudniki itd.),
 • standardi in modeli upravljanja informacijske varnosti,
 • informacijska varnost pri elektronskem poslovanju,
 • varovanje osebnih podatkov,
 • informacijska varnost in varnost osebnih podatkov pri izvajanju oblačnih storitev,
 • človeški viri pri upravljanju informacijske varnosti,
 • informacijska varnost in kriptovalute,
 • orodja in tehnike za identifikacijo, ocenjevanje in analiziranje tveganj,
 • informacijske varnostne tehnologije in raziskovanje informacijsko varnostnih incidentov,
 • informacijska varnost in neprekinjeno poslovanje s stališča kritične presoje.

Ob koncu predmeta študent:

 • pozna korporativne informacijske varnostne politike (osnove in sistemske smernice),
 • pozna ocene tveganja informacijskega sistema in ukrepov,
 • izvaja izboljšave informacijske varnosti in svetovanje za preprečevanje tveganj,
 • pripravi načrt okrevanja informacijske infrastrukture po incidentu,
 • je zmožen izvajati pripravo organizacije na certificiranje ISMS (Information security management system),
 • razume presojanje skladnosti informacijske varnosti,
 • je usposobljen za izvajanje funkcije GDPR (General Data Protection Regulation ) specialista,
 • je usposobljen za izvajanje funkcije DPO (Data Protection Officer)..
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial