Podjetniški management – Mednarodno poslovanje in financiranje

MEDNARODNO POSLOVANJE IN FINANCIRANJE MEDNARODNO POSLOVANJE IN FINANCIRANJE 

Visokošolski učitelj: prof. dr. Vito Bobek

Vsebina predmeta: 

 • globalizacija kot dejavnik rasti in tveganj ter dejavniki globalne konkurenčnosti,
 • sodobne značilnosti globalnega okolja,
 • globalni marketing in sodobne spremembe v povezavi z njim,
 • globalizacija in internacionalizacija,
 • vpliv kulturno-socialnega okolja v mednarodnem poslovanju,
 • poslovanje v globalni konkurenci ter večdimenzionalne sestavine globalnega okolja in tveganja,
 • globalni trgi (mednarodna trgovina, neposredne tuje investicije, združitve in prevzemi, globalni finančni trgi, globalne krize),
 • načini vstopa na tuje trge (proizvodnja v domači državi, proizvodnja v prostih ekonomskih conah, proizvodnja v tujini, strateške poslovne zveze in kapitalske povezave),
 • posebnosti marketinškega spleta in marketinškega programa v mednarodnem poslovanju s poudarkom na multikulturnem okolju,
 • vpliv internacionalizacije na razvoj podjetja, položaj slovenskih podjetij v mednarodnem poslovanju.

Ob koncu predmeta študent:

 • pridobi sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov na področju managementa in ekonomije,
 • dobi sposobnost uporabe znanj s področja mednarodnega managementa in ekonomije v praksi,
 • razume avtonomnost pri strokovnem delu in pri sprejemanju poslovnih odločitev,
 • zna sodelovati pri delu v skupini in strpno sprejemati in upoštevati tvorne kritike in pripombe,
 • pridobi sposobnost za reševanje konkretnih strokovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov,
 • lahko obvladuje temeljno znanje, pridobljeno predvsem pri predhodnih predmetih ter povezuje znanja z različnih področij in ga uporablja v poslovnem okolju,
 • razume splošno zgradbo in vsebine družboslovnih ved ter povezanost med njenimi pod-disciplinami, predvsem med managementom, ekonomskimi, poslovnimi in vedenjskimi vedami,
 • razume kritično analizo in razvoj teorij ter ju uporablja pri reševanju konkretnih strokovnih problemov v mednarodnem poslovanju.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial