Podjetniški management – Okoljski vidiki korporativne varnosti

OKOLJSKI VIDIKI KORPORATIVNE VARNOSTI

Visokošolski učitelj: doc. dr. Miomir Knežević

Vsebina predmeta: 

 • uvod v predmet,
 • globalni okoljski izzivi za družbo in ekonomske subjekte,
 • regionalni in lokalni okoljski izzivi za družbo in ekonomske subjekte obvladovanje tveganj zaradi ranljivosti na podnebne spremembe,
 • tveganja in priložnosti zaradi blaženja podnebnih sprememb,
 • osnove okoljske zakonodaje EU in Slovenije,
 • sodelovanje z zainteresirano javnostjo.

Ob koncu predmeta študent:

 • pozna temeljne koncepte varovanja okolja,
 • razume globalne, regionalne in lokalne okoljske izzive,
 • pozna poslovna tveganja in priložnosti okoljskih izzivov,
 • pozna okoljsko zakonodajo EU in Slovenije,
 • razume vlogo javnosti pri okoljskih odločitvah.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial