Podjetniški management – Podjetniški Boot Camp 1

PODJETNIŠKI BOOT CAMP 1

Visokošolski učitelji: doc. dr. Marina Letonja in doc. dr. Mitja Jeraj

Vsebina predmeta:

 • uvod v podjetništvo in podjetniški način življenja – osnovni koncepti in pojmi
 • predstavitev različnih tehnik generiranja idej (viharjenje možganov, IDEO, World cafe delavnica),
 • generiranje poslovnih idej za nova in obstoječa podjetja v timih, razvoj zgodb in predstavitev poslovnih idej,
 • ustvarjalnost in razvoj prototipov,
 • vrednotenje poslovnih idej ali je ideja priložnost?,
 • inovativnost in inovativni poslovni modeli za nova in obstoječa podjetja (9 gradnikov poslovnega modela),
 • razvoj in predstavitev inovativnih poslovnih modelov (nova in obstoječa podjetja),
 • zgoščen poslovni načrt,
 • tehnike predstavitev/elevator pitch in priprava predstavitve,
 • evalvacija poslovnih načrtov in predstavitev.

Ob koncu predmeta študent:

 • spozna in osvoji osnovne koncepte in pojme podjetništva,
 • razume in osvoji podjetniški način razmišljanja,
 • osvoji tehnike generiranja idej in priprave poslovnega modela (9 gradnikov poslovnega modela),
 • razume pomen ustvarjalnosti za inovativnost,
 • osvoji tehniko prototipiranja,
 • osvoji model preverjanja – ali je ideja priložnost?,
 • spozna in usvoji model priprave zgoščenega poslovnega načrta,
 • zna sistematično razmišljati o poslovni ideji in zapolnjevati vrzeli v znanju,
 • zna raziskovati in analizirati integralna funkcijska področja, ki so potrebna za zagon novega, podjetja, ter razvoj in rast obstoječih podjetij v dinamični ekonomiji,
 • zna vrednotiti lastne podjetniške zamisli za zagon ali rast podjetja.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial