Podjetniški management – Podjetniški Boot Camp 2

PODJETNIŠKI BOOT CAMP 2

Visokošolska učitelja: doc. dr. Marina Letonja in doc. dr. Mitja Jeraj

Vsebina predmeta: 

 • uvod v Podjetniški Boot Camp 2,
 • uvod v podjetništvo in podjetniški način življenja,
 • ustvarjalnost in kreativnost – gonili inovativnosti podjetij,
 • generiranje poslovnih idej za nova in obstoječa podjetja v timih (razvoj zgodb in predstavitev poslovnih idej),
 • vrednotenje poslovnih idej – ali je ideja priložnost?,
 • študija izvedljivosti – produktna, panožna, tržna (razvoj ideje od testiranja do vstopa na trg), organizacijska in finančna izvedljivost,
 • tehnike predstavitev / »elevator pitch« in priprava predstavitve,
 • predstavitev in evalvacija študije izvedljivosti.

Ob koncu predmeta študent:

 • utrdi osnovne koncepte in pojme podjetništva,
 • razume pomen ustvarjalnosti za inovativnost,
 • razume in usvoji podjetniški način razmišljanja,
 • usvoji tehnike generiranja idej in presoje, ali je poslovna ideja res priložnost,
 • zna sistematično razmišljati o poslovni ideji in zapolnjevati vrzeli v znanju na učinkovit in strukturiran način,
 • zna raziskovati in analizirati integralna funkcijska področja, ki so potrebna za zagon novega podjetja ter razvoj in rast obstoječih podjetij v dinamični ekonomiji,
 • zna vrednotiti lastne podjetniške zamisli za zagon ali rast podjetja,
 • razume in usvoji tehniko priprave študije izvedljivosti.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial