Podjetniški management – Poslovne finance in sodobni viri financiranja

POSLOVNE FINANCE IN SODOBNI VIRI FINANCIRANJA

Visokošolski učitelj: izr. prof. dr. Draško Veselinovič

Vsebina predmeta: 

 • podjetništvo in finance,
 • finančne institucije in njihova konkretna specifična funkcija,
 • osnovni koncepti vodenja finančne funkcije podjetja,
 • kako pristopiti do banke, kako do zavarovalnice in do drugih finančnih institucij,
 • osnovni koncepti vrednotenja podjetij,
 • različne oblike financiranja rasti/razvoja podjetij,- kaj nam pri financiranju rasti/razvoja lahko pomaga članstvo v EU,
 • kaj mora podjetje vedeti o mednarodnih financah, če posluje tudi v mednarodnem okolju oz. če gre v poslovno ekspanzijo na tuje,
 • kaj mora vsak najmanj vedeti o globalnih financah,
 • obvladovanje različnih finančnih tveganj,
 • finančni trgi in njihova funkcija,- podjetnikom zanimive finančne oblike,
 • najsodobnejše oblike (viri) financiranja,
 • posredne proti neposrednim finančnim oblikam (instrumentom),
 • druga aktualna lokalna in mednarodna vprašanja s področja financ.

Ob koncu predmeta študent:

 • pozna pomen financ in finančne funkcije podjetja za podjetništvo,
 • spozna pomen in težo finančne funkcije podjetja v njegovem celotnem poslovanju,
 • razume najpomembnejše finančne institucije, njihov pomen in kako poslovati z njimi,
 • ve, kako zasnovati in organizirati financiranje rasti/razvoja podjetij in različne oblike le-tega,
 • pozna osnove mednarodnih financ,
 • spozna načine, kako obvladovati različna finančna tveganja in konkretne funkcije finančnih trgov,
 • spozna tiste vidike financ, ki so zanimive za podjetništvo v ožjem in širšem smislu,
 • pozna najsodobnejše oblike (vire) financiranja,
 • spozna posredne proti neposrednim finančnim (oblikam).
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial