Podjetniški management – Poslovno okolje in poslovna etika

POSLOVNO OKOLJE IN POSLOVNA ETIKA

Visokošolski učitelj: izr. prof. dr. Lucija Mulej Mlakar

Vsebina predmeta: 

 • opredelitev in pomen poslovnega okolja,
 • vidiki holističnih okolij in državnih strategij povezovanja,
 • poslovna etika,
 • poslovno okolje in poslovna etika.

Ob koncu predmeta študent:

 • obvlada analize, sinteze in predvidevanje rešitev ter posledic,
 • obvlada samostojno delo,- razume uporabe raziskovalne metodologije,
 • pozna temelje teoretskih izhodišč področja etike in okolja,
 • pozna ključne modele okolij za spodbujanje etične zavesti,
 • obvlada uporabe teoretskih osnov za reševanje konkretnih problemov iz podjetniške prakse in poslovnega okolja,
 • obvlada uporabe teoretskih osnov za kritično analizo primerov iz prakse- obvlada povezovanja različnih poslovnih rešitev,
 • prepozna priložnosti, ki jih nudijo divergentna okolja,
 • razume analizo kompleksnih sistemov in vrednot.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial