Podjetniški management – Raziskovalna metodologija

RAZISKOVALNA METODOLOGIJA

Visokošolski učitelj: izr. prof. dr. Samo Uhan

Vsebina predmeta:

Raziskovalna metodologija študentom omogoča razumevanje raziskovalnih procesov na področju poslovnih ved. Študentje osvojijo znanja povezana z vodenjem raziskav na področju poslovnih ved, vključno z zbiranjem, analiziranjem in interpretiranjem podatkov, kakor tudi znanja potrebna za oblikovanje raziskovalnih  poročil.

Ob koncu predmeta študent:

  • usvoji postopke analize in interpretacije rezultatov raziskav na področju poslovnih ved,
  • razume primere oz. vsebine, relevantne za raziskovanje v poslovnih vedah,
  • zna oblikovati raziskovalne načrte ter konceptualno in teoretsko utemeljiti raziskovalna vprašanja,
  • obvlada primerjavo in uporabo kvalitativnih in kvantitativnih raziskovalnih pristopov na področju raziskav v poslovnih vedah,
  • zna voditi raziskave na področju poslovnih ved z upoštevanjem etičnih dimenzij.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial