Podjetniški management – Upravljalska ekonomija

UPRAVLJALSKA EKONOMIJA

Visokošolski učitelj: doc. dr. Boštjan Aver

Vsebina predmeta: 

 • poraba modelov in orodij pri odločanju podjetnika in managerja,
 • odločanje podjetnika in managerja v razmerah tveganja in negotovosti,
 • stroški podjetja in praktični primeri upoštevanja stroškov pri odločitvah v podjetju,
 • ocenjevanje funkcije povpraševanja in prihodkov podjetja,
 • določanje cen v praksi,
 • zagotavljanje plačilne sposobnosti in učinkovitosti podjetja – konkretni primeri iz prakse,
 • modeli tržnih struktur in podjetniškega ravnotežja.

Ob koncu predmeta študent:

 • pozna in uporablja mikroekonomske teorije in ekonomska orodja,
 • pozna posebnosti poslovnega odločanja podjetij, v katerih prihaja do spleta notranjih in zunanjih dejavnikov,
 • dobi sposobnost razumevanja in uporabe modelov tržnih struktur pri proučevanju različnih oblik tržnih struktur,
 • analitično in strukturirano pristopa k reševanju problemov, s katerimi se sreča v praksi,
 • pridobi komunikacijske sposobnosti z vključevanjem ekonomskih orodij pri predstavitvah, analizi ter argumentaciji rešitev, idej, projektov in  problemov,
 • razume ekonomske teorije,
 • kritično gleda na sisteme kazalnikov učinkovitosti poslovanja podjetja,
 • zna pojasniti kazalnike učinkovitosti in uspešnosti poslovanja podjetja,
 • prepoznava tveganje podjetja v zvezi z njegovo plačilno sposobnostjo,
 • zna ustrezno oblikovati predloge za izboljšanje plačilne sposobnosti podjetja,
 • zna oblikovati konkretne predloge za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja podjetja,
 • razume in uporablja sodobne modele merjenja učinkovitosti in uspešnosti podjetij,
 • analitično in strukturirano pristopa k reševanju problemov, s katerimi se srečuje v praksi podjetja.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial