Podjetniški management – Upravljanje izboljšav s pomočjo teorije omejitev

UPRAVLJANJE IZBOLJŠAV S POMOČJO TEORIJE OMEJITEV

Visokošolski učitelj: doc. dr. Tomaž Aljaž

Vsebina predmeta: 

 • razumeti vpliv procesov, pravil, meril dela ter soodvisnosti virov v podjetju,
 • oblikovanje logičnih diagramov po principu vzrok – posledica,
 • določitev nezaželenih efektov (problemov) v podjetju in njihovih simptomov,
 • določitev ključnega konflikta, ki preprečuje dosego boljših rezultatov- povezati simptome s ključnim konfliktom,
 • iskanje prelomnih rešitev za odpravo nezaželenih efektov pri vpeljavi strateških izboljšav v podjetju,
 • analiza morebitnih negativnih efektov vpeljave strateških izboljšav  v podjetju,
 • določitev ovir pri vpeljavi strateških izboljšav v podjetju,
 • določitev aktivnosti s katerimi bomo razrešili ovire pri implementaciji,
 • določitev implementacijskega plana za vpeljavo strateških izboljšav,
 • razvijanje kompetenc na ravni organizacij.

Ob koncu predmeta študent:

 • razume sistematični pristop vpeljave strateških izboljšav v organizacije,
 • pozna seznanitev z metodologijami za analizo trenutnega stanja in izdelavo predlogov za izboljšanje stanja,
 • razume trenutne nezaželene efekte (probleme) in zna določiti enega (ali nekaj) ključnih konfliktov, ki povzročajo največ težav v organizaciji,
 • zna  identificirat ključne ovire in na kakšen način jih rešiti,
 • obvlada sistematičen način kako pripraviti strateški plan izboljšav, z jasno prikazanimi želenimi efekti,
 • zna pripraviti plan vpeljave, vmesnih ciljev in razrešiti ovire pri vpeljavi strateških izboljšav.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial