Podjetniški management – Upravljanje s kadri in tveganja

UPRAVLJANJE S KADRI IN TVEGANJA

Visokošolski učitelj: prof. dr. Marjana Merkač Skok

Vsebina predmeta: 

 • področje managementa in organizacijskega vedenja – temelj za upravljanje s človeškimi viri,
 • pojem kadrov in človeških virov,
 • cilji managementa človeških virov kot dejavnosti v sodobni organizaciji,
 • posameznik v organizaciji,
 • skupine, medsebojni odnosi in skupinska dinamika,
 • pridobivanje, selekcija in razvoj kadrov,
 • nagrajevanje in ocenjevanje delovne uspešnosti,
 • razvoj, napredovanje in  kariera,
 • proces obvladovanja tveganj na področju kadrov.

Ob koncu predmeta študent:

 • obvlada osnove managementa,
 • razume ljudi povezane  s problemom v organizaciji in uspešno sodeluje pri njihovem reševanju,
 • obvlada kadrovski management,
 • obravnava vlogo kadrovske funkcije v podjetju,
 • razume in interpretira teoretične koncepte kadrovskega managementa.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial