Podjetniški management – Vodenje učinkovite organizacije

VODENJE UČINKOVITE ORGANIZACIJE

Visokošolski učitelj: prof. dr. Marjana Merkač Skok

Vsebina predmeta:

 • upravljanje in nadzor organizacij,
 • ravnanje s človeškimi viri v organizaciji,
 • etika in morala v organizaciji,
 • kakovost in varnost v gospodarskih subjektih,
 • management poslovnega komuniciranja,
 • podjetje in konkurenčna obveščevalna dejavnost javnih virov.

Ob koncu predmeta študent:

 • pridobi sposobnost za razumevanje in reševanje konkretnih poslovnih problemov z uporabo znanstvenih in eksperimentalnih metod ter postopkov,
 • pridobi sposobnost povezovanja interdisciplinarnega znanja iz različnih področij,
 • razvije veščine in spretnosti v uporabi znanja na področju podjetništva,
 • razvije poznavanje in obvladovanje poslovnih procesov, logistike in kakovosti,
 • razvije poznavanje trenutne in predvidene vloge kadrovske funkcije v organizacijah,
 • pridobi znanje s področja analize in sinteze razvoja kompetenc ter talentov zaposlenih,
 • pridobi sposobnost uporabe znanja s področja poslovne etike in kulture,
 • pridobi sposobnost uporabe mehkih veščin v premagovanju sodobnih poslovnih izzivov.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial