Podjetništvo med podjetniki

PODJETNIŠTVO MED PODJETNIKI

 

Vsebina:

 • Predstavitev podjetniškega podpornega okolja v Sloveniji
 • Pregled aktualnih podjetniških dogodkov po Sloveniji in tujini
 • Obisk podjetniškega dogodka
 • Obisk podjetniške delavnice
 • Obisk okrogle mize
 • Obisk uspešnega podjetja / podjetnika
 • Obisk inkubatorja / pospeševalnika
 • Obisk startup vikenda / hachathona
 • Obisk SPOT točke
 • Predstavitev novih poznanstev, spoznanj in znanj ter aplikacija v prakso (kako bo študent nova spoznanja uporabil pri svoji karieri)

 

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je študentom omogočiti aktivno sodelovanje na dogodkih, kjer bodo prišli v kontakt z uspešnimi podjetniki, se z njimi povezali in se od njih učili.

Študentje bodo pri predmetu razvili naslednje splošne kompetence:

 • sposobnost analize in sinteze podjetniških, menedžerskih, finančnih, trženjskih in
  kadrovskih znanj,
 • bolj sistematično povezovanje teorije in prakse (preverjanje teoretičnih osnov na
  podjetniških dogodkih)
 • avtonomnost pri pripravi in predstavitvi projektne naloge

Študentje bodo pri predmetu razvili naslednje predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost učenja iz praktičnih podjetniških dogodkov in od uspešnih podjetnikov;
 • sposobnost poznavanja slovenskega podjetniškega podpornega okolja
 • sposobnost mreženja z uspešnimi podjetniki
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial