Podjetništvo v perspektivnih panogah – Celovito upravljanje varnostnih tveganj v organizacijah

CELOVITO UPRAVLJANJE VARNOSTNIH TVEGANJ V ORGANIZACIJAH

 

Vsebina:

 • Razumevanje ranljivosti, ogroženosti in (varnostnih) tveganj;
 • Klasifikacija (vrste) varnostnih tveganj – tveganja naravnih in drugih nesreč, kriminalna tveganja (tatvine, vlomi, ropi, korupcija), teroristična tveganja, tveganja človeških virov, tveganja poškodb pri delu, informacijska tveganja, tveganja zlorabe podatkov, tveganja outsourcinga;
 • Vodilo upravljanja varnostnih tveganj: zakonitost, strokovnost, etika ter preprečevanje škod in izgub v poslovnih procesih – upoštevati zakonodajo in standard ISO/IEC 31000 Upravljanje s tveganji;
 • Glavni (nujni) elementi v procesu upravljanja varnostnih tveganj: ocena ogroženosti, varnostna politika, varnostni sistem, varnostni standardi (SIST EN ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP, ISO/IEC 27000, SIST BS 5979 idr.), dokumenti varovanja, varnostni menedžment, varnostna kultura in poslovna etika zaposlenih;
 • Človeški viri kot primarni dejavnik povzročanja in obvladovanja varnostnih tveganj;
 • Tehnično tehnološki dejavniki varnostnih in drugih tveganj;
 • Načini obvladovanja varnostnih tveganj: zgodnji opozorilni sistem, odzivanje na alarmne situacije in izredne dogodke, analiza kadrov, analiza poslovanja (SWOT analiza), notranja kontrola, notranja in zunanja revizija, notranje preiskovanje, državni nadzor (inšpekcijski organi), profesionalni varnostni ukrepi;
 • Vloga fizičnega in tehničnega varovanja pri obvladovanju ogroženosti in varnostnih tveganj;
 • Obvladovanje tveganj z zavarovanjem pri zavarovalnicah;
 • Ekonomske, poslovne in etične koristi obvladovanja varnostnih tveganj: varovanje zaposlenih in premoženja, boljši poslovni rezultati, povečanje konkurenčnosti, zaupanje poslovnih partnerjev in strank, ugled organizacije, družbena odgovornost.

 

Cilji in kompetence:

 • Seznanitev študentov/študentk s pristopi k upravljanju varnostnih tveganj v družbi in v raznovrstnih organizacijah.
 • Pri tem spoznajo številne ranljivosti sistemov, raznotere nevarnosti in grožnje ter varnostna tveganja kot verjetnosti, da se v nekem preseku časa in prostora zgodi kaj škodljivega za ljudi, premoženje in vrednote organizacije ter okolje v katerem organizacija deluje.
 • V tem kontekstu so seznanjeni s konkretnimi  metodami in načini obvladovanja varnostnih tveganj, ki so sestani del varnostne politike in integralnega varnostnega sistema vsake organizacije.
 • Široka paleta znanj in spoznanj jim v konkretni praksi omogoča profesionalno prepoznavanje točk ranljivosti, analiziranje nevarnosti in groženj ter obvladovanje varnostnih in drugih tveganj.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial