Podjetništvo v perspektivnih panogah – Digitalna transformacija in novi poslovni modeli

DIGITALNA TRANSFORMACIJA IN NOVI POSLOVNI MODELI

 

Vsebina:

 • Osnovna terminologija digitalne ekonomije.
 • Ključna terminologija digitalne transformacije.
 • IT upravljanje in digitalna transformacija.
 • Strateški IT kot predpogoj digitalne transformacije.
 • Vodenje posla skozi digitalne spremembe.
 • Implementacija projektov digitalne transformacije.
 • Digitalna transformacija in sodobni (bodoči) poslovni modeli.

 

Cilji in kompetence:

 • Glavni cilj predmeta je študente spodbujati k celostnemu razmišljanju in pridobivanju multidisciplinarnih kompetenc, z vključevanjem tehnoloških, družbenih, poslovnih in vodstvenih pristopov.
 • Znanja bodo omogočila študentom, da bodo znali svoje zaposlene navdihovati in voditi poslovanje na inovativen in ustvarjalen način, vendar trajnostno, odgovorno in etično.
 • Razumeli bodo osnovno terminologijo in trende digitalnega gospodarstva.
 • Pridobili bodo osnovno in poglobljeno znanje in razumevanje, kako povezati nove priložnosti, ki jih prinašajo digitalne tehnologije, s poslovno strategijo podjetja.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial